Vi arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.

Nyheter

Föreläsningsserie – Dags att anmäla sig!

Under 2023 erbjuder Funktionsrätt Göteborg en föreläsningsserie om aktuella ämnen inom funktionshinderpolitiken. Vi bjuder in intressanta gäster som kommer att berätta om sitt ämne i 45 minuter,...

läs mer

Individstöd

Hos Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kan du som bor i Göteborg få råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder.

Klaga på stan

Ibland gör Göteborgs Stad fel.
Då är det bra att klaga! Här får du hjälp att skriva och skicka klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Nyhetsbrev

Här hittar du senaste numrena av Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev. Glöm inte att prenumerera för att ta del av framtida utskick!

Vi tycker

Funktionsrätt Göteborgs vision är ett samhälle där alla människor är fullt delaktiga och jämlika.

Vårt påverkansarbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nyheter för medlemmar

Senaste nyheterna för våra medlemsföreningar. 

Nyheter från årsmötet 2023

På årsmötet den 27 april 2023 deltog 41 personer, varav 28 var röstberättigade. Stort tack till alla som kom! Årsmötet fattade beslut om att acceptera medlemsansökningar från FUB Göteborg,...

läs mer

Anmäl dig till årsmötet!

Den 27 april är det dags för årsmöte. Årsmötet hålls kl. 18.00-20.30 i Dalheimerssalen, Dalheimers hus. Vi bjuder på räksmörgås och kaffe/te. Dagordning och årsmöteshandlingar skickas ut två veckor...

läs mer