Vi arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.

Nyheter

Lär känna våra nya projektledare!

I mitten på april startade vi upp ett nytt projekt i syfte att nå ut till personer med funktionsnedsättning som inte har svenska som modersmål, för att informera dem om föreningarnas verksamheter...

läs mer

Välkommen på EU-valdebatt 30 maj!

Varmt välkommen på EU-valdebatt i Dalheimers hus den 30 maj klockan 18.00-20.00! Funktionsrätt Göteborg anordnar en paneldebatt inför EU-valet med kommunala politiker. Kvällen inleds med fika,...

läs mer

Rapport från FN-förhör i Genève

Den 11-12 mars förhördes Sveriges regering av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommittén ställde raka och kritiska frågor som regeringen hade svårt att svara på,...

läs mer

Individstöd

Hos Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kan du som bor i Göteborg få råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder.

Klaga på stan

Ibland gör Göteborgs Stad fel.
Då är det bra att klaga! Här får du hjälp att skriva och skicka klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Nyhetsbrev

Här hittar du senaste numrena av Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev. Glöm inte att prenumerera för att ta del av framtida utskick!

Vi påverkar

Funktionsrätt Göteborgs vision är ett samhälle där alla människor är fullt delaktiga och jämlika.

Vårt påverkansarbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nyheter för medlemmar

Senaste nyheterna för våra medlemsföreningar. 

Nyheter från årsmötet 2024

Tack till alla som kom till årsmötet den 25 april! 32 personer deltog på årsmötet, varav 17 var röstberättigade. Vid årsmötet avgick två medlemsföreningar, Elöverkänsligas förening i Västra Götaland...

läs mer