Vi arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.

Nyheter

Individstöd

Hos Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kan du som bor i Göteborg få råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder.

Klaga på stan

Ibland gör Göteborgs Stad fel.
Då är det bra att klaga! Här får du hjälp att skriva och skicka klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Nyhetsbrev

Här hittar du senaste numrena av Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev. Glöm inte att prenumerera för att ta del av framtida utskick!

Vi tycker

Funktionsrätt Göteborgs vision är ett samhälle där alla människor är fullt delaktiga och jämlika.

Vårt påverkansarbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nyheter för medlemmar

Senaste nyheterna för våra medlemsföreningar. 

Välkommen på kansliträff 12 december!

Funktionsrätt Göteborg bjuder in medlemsföreningarnas anställda personal till en träff med fika, mingel, diskussioner och julmys. Träffen hålls på Funktionsrätt Göteborgs kansli på plan 2 i...

läs mer

Representantskapsmötet 15 november

Den 15 november anordnades årets sista representantskapsmöte. Mötet hölls i FUB-huset på Lilla Torpsgatan 10. Totalt deltog 24 personer på mötet, varav 16 var röstberättigade. Frågor som behandlades...

läs mer