Vi arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.

Nyheter

Semesterstängt på kansliet

Glad sommar önskar vi på Funktionsrätt Göteborg och Individstöd! Kansliet har semesterstängt vecka 29-31. Individstöd har stängt vecka 28-31. Från och med vecka 32 går det att nå oss som vanligt...

läs mer

Individstöd

Hos Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kan du som bor i Göteborg få råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder.

Klaga på stan

Ibland gör Göteborgs Stad fel.
Då är det bra att klaga! Här får du hjälp att skriva och skicka klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Nyhetsbrev

Här hittar du senaste numrena av Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev. Glöm inte att prenumerera för att ta del av framtida utskick!

Vi påverkar

Funktionsrätt Göteborgs vision är ett samhälle där alla människor är fullt delaktiga och jämlika.

Vårt påverkansarbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nyheter för medlemmar

Senaste nyheterna för våra medlemsföreningar. 

Nyheter från årsmötet 2024

Tack till alla som kom till årsmötet den 25 april! 32 personer deltog på årsmötet, varav 17 var röstberättigade. Vid årsmötet avgick två medlemsföreningar, Elöverkänsligas förening i Västra Götaland...

läs mer

Start 3 april: Kurs i ekonomi för föreningar

Funktionsrätt Göteborg anordnar en kurs i ekonomi på tre tillfällen för våra medlemsföreningar. Kursen behandlar bland annat balans- och resultaträkning. Föreläsare är Lars Göran från Lagolas...

läs mer