1. Hem
  2.  » 
  3. Arrangemang: tidigare
  4.  » 3 december: Internationella funktionshinderdagen

3 december: Internationella funktionshinderdagen

nov 26, 2018 | Arrangemang: tidigare, Nyheter

Manifestation för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den 3 december, på Internationella funktionsrättsdagen, manifesterar vi för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi manifesterar för rätten att leva som alla andra, lika i värdighet och rättigheter. Vi manifesterar för självbestämmande, för jämlika livsvillkor och för full delaktighet i samhället.

Dessa rättigheter borde vara helt självklara i Sverige idag, men är allt annat än det. År 2018 ser vi att livsvillkoren fortfarande är betydligt sämre inom alla samhällsområden för personer med funktionsnedsättning än för övrig befolkning. Vi ser en åtstramningspolitik som ökar skillnaderna och på allvarliga sätt minskar friheten och delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Samhällsutvecklingen är på väg åt fel håll. Tillgången till våra grundläggande mänskliga rättigheter minskar istället för att öka, inte minst genom den totala nedmonteringen av rättighetslagen LSS. Detta är helt oacceptabelt och över hela landet protesterar funktionsrättsrörelsen mot denna utveckling och kräver våra rättigheter! Sveriges beslutsfattare har ett stort ansvar att bedriva en politik och fatta de beslut som på riktigt skapar jämlika livsvillkor och full delaktighet.

– Den självklara rätten till ett liv som alla andra, lika i värdighet och rättigheter
– Självbestämmande, jämlikhet och full delaktighet
– Återupprätta rättighetslagen LSS

Vi samlas på Järntorget i Göteborg, kl 16 den 3 december. Manifestationen teckenspråktolkas.
Glögg och lussekatter kommer att serveras.

Manifestationen arrangeras av Funktionsrätt Göteborg i samverkan med medlemsföreningarna och andra funktionsrättsföreningar. Ideella föreningar som vill ställa sig bakom manifestationen får gärna göra det! Kontakta då info@funktionsrattgbg.se. Manifestationen är partipolitiskt obunden. Den nyvalda kommunstyrelsen och politiska partier i Göteborg är inbjudna att komma och lyssna på funktionsrättsrörelsens företrädare.


Föreningar som står bakom manifestationen är:

Funktionsrätt Göteborg – 49 funktionshinderföreningar i samverkan
RBU Göteborg
Astma- och Allergiföreningen i Göteborg
DHB Västra – Distriktsorganisationen för döva och hörselskadade barn och barn med språkstörning
Svenska Downföreningen Väst
FUB Göteborg
Unga rörelsehindrade Göteborg
Frisk & Fri Göteborg

Talare under manifestationen är:

Eddie Wheeler, Arrangörer utan hinder
Annika Lindström, Autism & Aspergerföreningen och GRC
Åsa Granbom, FUB Göteborg
Anders Westgerd, GIL
Caroline Eriksson, Unga rörelsehindrade
Kjell Emanuelsson, SRF
Patrik Tropp, RBU