Nu kan du se kampanjen för Klaga på stan!

Nu kan du ta del av den omtalade lanseringskampanjen för webbtjänsten Klaga på stan! I november satte vi upp otillgängliga klagomålslådor runt om i centrala Göteborg. Vi ville visa hur svårt Göteborgs Stad har gjort det för folk att klaga på brister i stöd- och...

Webbinarium om klagomålshantering i SoL- och LSS

Nu kan du se inspelningen från Funktionsrätt Göteborgs webbinarium “Klagomålshantering i SoL- och LSS-verksamheter – ett otillräckligt system”! Den 24 november anordnande projektet Tyck till ett webbinarium om klagomålshantering. På programmet fanns...

Kampanj: Tillgängligt EU-val i Göteborg

Var med i kampanjen Tillgängligt EU-val i Göteborg! Personer med funktionsnedsättning har rätt att rösta på lika villkor som andra. Vallokaler och annat som hör valet till ska vara tillgängliga. Men demokratin är fortfarande inte tillgänglig. Inför EU-valet den 26 maj...