Vi ställer oss bakom kampanjen Respekt för rättigheter

På Funktionsrätt Göteborgs styrelsemöte den 24 september beslutades att Funktionsrätt Göteborg ställer sig bakom civilsamhällets MR-kampanj Respekt för rättigheter. Kampanjen tar avstamp i rapporten ”Respekt för rättigheter?”, som är en granskning av hur Sverige lever...

Nyheter från årsmötet

På Funktionsrätt Göteborgs digitala årsmöte den 15 september 2020 fattades flera viktiga beslut. Nya medlemsföreningar Tre föreningar beviljades medlemskap: Svenska Ödemförbundet Väst Elöverkänsligas förening i Västra Götaland Grunden Krans Vi hälsar dem hjärtligt...

Samarbete kring sexualitet och funktionalitet

Funktionsrätt Sverige och RFSU har startat ett gemensamt projekt för att förbättra den sexuella hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Projektet pågår till våren 2023 och finansieras av Allmänna Arvsfonden. – Målet är att vi ska lära oss av varandras...

Funktionsrättspolitiskt arbete i augusti

Följande är frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu. Tjänsten som Göteborgs Stads funktionshinderombudsman är tillsatt Tjänsten som funktionshinderombudsman på stadsledningskontoret har tillsatts under sommaren. Göteborgs Stads nya funktionshinderombudsman...