Ordförande har ordet: “Tillsammans blir vi starka”

I Funktionsrätt Göteborgs, FRG:s, stadgar står det att medlemsföreningarna arbetar tillsammans och lämnar varandra stöd. Vårt syfte är att ge personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. Det gör vi främst genom att...

Funktionsrättspolitiskt arbete i november

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.  Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november På kommunfullmäktiges...

Här är vår nya ombudsman!

I höstas tillträdde Ida Hansson tjänsten som vikarierande ombudsman hos Funktionsrätt Göteborg. Men vem är hon egentligen? Vi intervjuade Ida så att ni kan lära känna henne lite bättre! Berätta om dig själv! Vem är du? Jag heter Ida Hansson och är en nyfiken och...

Representantskapsmötet 15 november

Den 15 november inträffade årets sista representantskapsmöte. Mötet hölls i FUB-huset och cirka 30 personer deltog. Inledningsvis hölls en inspirationsföreläsning om kompetenshöjning inom styrelsen av företaget Styrelsepost. Föreläsare var Erika Darljung, medlem i HRF...