Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

Den funktionsrättspolitiska rapporteringen på den här sidan finns även att läsa som PDF. Vad har hänt sen sist?  Kommunfullmäktige den 23 februari Protokoll från kommunfullmäktige 23 februari Kommunfullmäktige har antagit kommunstyrelsens förslag till nya avgifter för...

Ordförande har ordet: “Stora frågor påverkar oss alla”

Under snart 40 år har jag varit engagerad i funktionsrättsrörelsen på olika sätt. På lokal nivå har det oftast handlat om att föreningarna har skapat aktiviteter för oss medlemmar, aktiviteter där vi kan träffa andra för att byta erfarenheter och stötta varandra. Det...

Ordförande har ordet: “Årsmötestider”

Ett säkert vårtecknen för många av oss som är engagerade i föreningslivet är planeringen av årsmöten och färdigställande av årsmöteshandlingar. Det handlar mycket om att se tillbaka på året som gått och att blicka framåt. Det handlar om att ta med sig erfarenheterna...

Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

Den funktionsrättspolitiska rapporteringen på den här sidan finns även att läsa som PDF. Vad har hänt sen sist? Kommunstyrelsen 8 februari Snabbprotokoll från kommunstyrelsens möte 8 februari Gällande nya avgifter för färdtjänstresor beslutade kommunstyrelsen om en ny...