Funktionsrättspolitisk bevakning i augusti

Politiken i Göteborg har nu börjat komma i gång efter sommaruppehållet och flera viktiga frågor lyfts. Göteborgs Stads råd för funktionsrätt har haft sitt första sammanträde. I nämnden för funktionsrätt diskuteras möjligheten att införa en funktionshinderdag 2024....

Anmäl dig till vår studiecirkel med IT-tema i höst!

I samarbete med IT-fixarna Göteborg bjuder Funktionsrätt Göteborg in till en studiecirkel på fyra tillfällen. Ta chansen att lära dig använda Google Formulär, Excel, OneNote och sociala medier i höst! Studiecirkeln är öppen för Funktionsrätt Göteborgs...