Rapport från representantskapsmöte 22 februari

Den 22 februari anordnades årets första representantskapsmöte! Mötet hölls i Aktivitetscenters lokaler i Dalheimers hus och 32 personer deltog, varav 19 var röstberättigade. Deltagarna fick gruppvis diskutera EU-frågor som påverkar funktionsrättsområdet i Göteborg. Vi...

Funktionsrätt Göteborg har tilldelats 2023 års Leva Lika-pris

  LaSSe Brukarstödcenter delar varje år ut Leva Lika-priset. Genom utmärkelsen vill de belysa goda exempel på det arbete som många verksamheter bedriver för att främja möjligheterna för att personer med funktionsnedsättning ska leva ett gott liv. Priset delades...