Funktionsrättspolitisk bevakning i september

Denna månads nyhetsbrev innehåller en återrapportering från det senaste samverkansmötet med Liseberg, val av ny vice ordförande i Göteborgs Stads råd för funktionsrätt, och flera återrapporteringar av uppdrag och budgetfrågor i olika förvaltningar. Informationen på...

Ordförande har ordet: “En tuff höst och vinter”

Snart är det oktober och fullt upp med föreningsarbete. Så ser det ut för många av oss som är engagerade i olika föreningar. Mycket att göra samtidigt som vi får mycket tillbaka. Personligen tänker jag på möjligheten att påverka i stort och i smått, jag får dessutom...

Representantskapsmötet 12 september

På representantskapsmötet den 12 september deltog 22 personer, varav 13 var röstberättigade. Huvudpunkten på mötet var en diskussion där deltagarna parvis fick ta fram tio hjärtefrågor. Därefter delades paren in i grupper om fyra personer för att arbeta fram tio...

Funktionsrättspolitisk bevakning i augusti

Politiken i Göteborg har nu börjat komma i gång efter sommaruppehållet och flera viktiga frågor lyfts. Göteborgs Stads råd för funktionsrätt har haft sitt första sammanträde. I nämnden för funktionsrätt diskuteras möjligheten att införa en funktionshinderdag 2024....