Funktionsrättspolitisk bevakning i maj

I denna månads nyhetsbrev finns ett brett urval av aktuella ärenden som rör funktionsrätt. Till att börja med så hittar vi i kommunstyrelsen ett förslag på kompletteringsbudget för maj, och Funktionshinderombudsmannens årsrapport för 2023. I kommunstyrelsen förs också...

Tillgängligt EU-val i Göteborg!

Inför EU-valet 2019 drog Funktionsrätt Göteborg igång kampanjen Tillgängligt EU-val i Göteborg! Eftersom kampanjens budskap fortfarande är i högsta grad aktuellt väljer vi att påminna om kampanjen inför EU-valet den 6-9 juni 2024. Kampanjens budskap var: –...

Lär känna våra nya projektledare!

I mitten på april startade vi upp ett nytt projekt i syfte att nå ut till personer med funktionsnedsättning som inte har svenska som modersmål, för att informera dem om föreningarnas verksamheter och de rättigheter som finns. Projektet är än så länge i uppstartsfasen...

Funktionsrättspolitisk bevakning i april

Det är ett fullspäckat nyhetsbrev denna månad, och tyvärr inte med enbart goda nyheter. Ett urval av frågorna som diskuterats innefattar att nämnden för funktionsstöd utvärderar arbetet som rådet för funktionsstöd gjort, och beslutar att avslå möjligheten att ta in...