1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Begäran till alla partier om ökat verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningarna

Begäran till alla partier om ökat verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningarna

nov 17, 2022 | Nyheter

Skrivelse från Funktionsrätt Göteborg till samtliga ordinarie ledamöter i nämnden för funktionsstöd och Göteborgs Stads råd för funktionshinder, och samtliga politiker i kommunstyrelsen.

Göteborgs Stad ger verksamhetsbidrag till ca 65 olika funktionshinderföreningar per år. Under senare år har det skett en succesiv urholkning av det kommunala verksamhetsbidraget. Från 2014 till 2022 har bidraget endast räknats upp med 3,3 % och det har fått stora konsekvenser för föreningarna.

För att ändra den negativa ekonomiska utvecklingen för funktionshinderföreningarna föreslår vi samtliga partier att verka för att:

• Utifrån summa bidrag om 34 305 000 kr år 2022, besluta om en fast summa, som minskar verksamhetsbidragets glapp som uppstått mellan 2014 och 2022.
• Indexera årligen verksamhetsbidraget med aktuellt utfall utifrån Konsumentprisindex, KPI.

Läs hela skrivelsen här: Begäran till samtliga partier om ökat verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningarna (PDF)