1. Hem
  2.  » Category: "Aktuella frågor"

Funktionsrättspolitisk bevakning i november

Den stora frågan denna månad har varit budgeten – S, V och MP:s budget för 2024 har röstats igenom. Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport har släppts, väl gömd i ett stort samlingsärende på sidan 146. Intressant är också ett beslut från kommunstyrelsen om att...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt bevakning i oktober

Den gångna månaden utmärks av återrapporter och budgetfrågor. Nämnden för funktionsstöd hanterar förslag på nedskärningar, och kritiken av dessa, samt har presenterat ett förslag på ändringar av utbetalningsprocessen för föreningsbidragen.   Grundskolenämnden har...

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i september

Denna månads nyhetsbrev innehåller en återrapportering från det senaste samverkansmötet med Liseberg, val av ny vice ordförande i Göteborgs Stads råd för funktionsrätt, och flera återrapporteringar av uppdrag och budgetfrågor i olika förvaltningar. Informationen på...

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i augusti

Politiken i Göteborg har nu börjat komma i gång efter sommaruppehållet och flera viktiga frågor lyfts. Göteborgs Stads råd för funktionsrätt har haft sitt första sammanträde. I nämnden för funktionsrätt diskuteras möjligheten att införa en funktionshinderdag 2024....

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i juni

Nu närmar sig sommaruppehållet både i politiken och hos oss på Funktionsrätt Göteborg. Det har varit en hel del sammanträden denna månad och flera ärenden som avslutats efter att ha bordlagts länge. Motionen om samma rätt till ledsagning oavsett ålder har avslagits,...

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i maj

En kort sammanfattning av den gångna månaden finner att nämnden för funktionsstöd beslutat att undersöka möjligheterna att införa en funkisdag likt den som fanns på Hisingen tidigare.  Nämnden har också skickat in sitt remissvar på Statens huvudmannaskapsutredning. I...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i april

Mycket har hänt sedan den senaste funktionsrättspolitiska rutan. De nya reglementena för stadens rättighetsbaserade råd har äntligen klubbats och nomineringsprocessen för de rättighetsbaserade råden har kommit igång. Funktionshinderombudsmannens årsrapport för 2022 är...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

Den funktionsrättspolitiska rapporteringen på den här sidan finns även att läsa som PDF. Vad har hänt sen sist?  Kommunfullmäktige den 23 februari Protokoll från kommunfullmäktige 23 februari Kommunfullmäktige har antagit kommunstyrelsens förslag till nya avgifter för...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

Den funktionsrättspolitiska rapporteringen på den här sidan finns även att läsa som PDF. Vad har hänt sen sist? Kommunstyrelsen 8 februari Snabbprotokoll från kommunstyrelsens möte 8 februari Gällande nya avgifter för färdtjänstresor beslutade kommunstyrelsen om en ny...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i januari

Välkommen till årets första funktionsrättspolitiska ruta! Det är en del som har hänt över årsskiftet. Göteborgs Stad har fått en ny organisation för stadsutveckling, vilket innebär att fem nämnder har upphört och ersatts av nya nämnder. En ny budget klubbades i...

läs mer