1. Hem
  2.  » Category: "Aktuella frågor"

Funktionsrättspolitiskt arbete i november

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF. På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2022 ska de besluta om...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i juni

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.Remiss gällande utredning av förutsättningar för samordning av program och...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i maj

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.”Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever” Elva...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i april

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.Julia Vasilis tar emot namninsamling från Brita Brus, Attention Göteborg....

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.Funktionshinderpolitiskt samtal med kommunalråd inför valet den 18 augusti...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg arbetar med och bevakar för tillfället. Funktionsrättspolitiskt arbete 2022 På Funktionsrätt Göteborgs årsmöte den 28 april kommer beslut att fattas om föreningens...

läs mer

Föreläsning om civilsamhällets erfarenheter av arbetsmarknaden

Den 18 januari bjöd Referensgruppen för idéburna organisationer (RIO) in till en workshop för att samla civilsamhällets erfarenheter av dagens arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik, samt de lösningar som civilsamhället står för. Funktionsrätt Göteborgs Individstöd...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i december

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.Den 15 december var det för första gången dags för Nämnden för funktionsstöd...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i november

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i oktober

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF.GRF hade sitt förra möte den 4 oktober. På dagordningen stod bland annat:...

läs mer