1. Hem
  2.  » Category: "Funktionsrättspolitisk bevakning"

Funktionsrättspolitisk bevakning i mars

Nu börjar vi se vårtecken, och med det så får vi vårens kompletterande budget! Igår beslutade kommunfullmäktige om en kompletterande budget för mars, och i den hittar vi flera positiva nyheter. Socialnämnderna får i uppdrag att införa rutinen att stipendier och...

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i februari

Denna månad innehåller nyhetsbrevet bland annat en rapport från GRF, som tagit sig an uppdraget om att utreda nära samråd med och aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen. I kommunstyrelsen har de bland annat beslutat om Göteborgs Stads plan för arbetet mot våld i...

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i januari

Välkommen till ett nytt år och en ny uppdatering från politiken i Göteborg! Detta nyhetsbrev innehåller bland annat en rapport från rådet för funktionsrätt (GRF) där det diskuterades tillgänglighet hos socialförvaltningarna, och en sammanfattning av...

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i december

Denna månad är det en lång rapport från politiken, perfekt att läsa under julledigheten för den som vill! Det finns en utförlig rapport från Lisebergs samverkansgrupp för tillgänglighet, en sammanfattning av Göteborgs Stads råd för funktionsrätt (protokoll finns ännu...

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i november

Den stora frågan denna månad har varit budgeten – S, V och MP:s budget för 2024 har röstats igenom. Funktionshinderombudsmannens indikatorrapport har släppts, väl gömd i ett stort samlingsärende på sidan 146. Intressant är också ett beslut från kommunstyrelsen om att...

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i oktober

Den gångna månaden utmärks av återrapporter och budgetfrågor. Nämnden för funktionsstöd hanterar förslag på nedskärningar, och kritiken av dessa, samt har presenterat ett förslag på ändringar av utbetalningsprocessen för föreningsbidragen.   Grundskolenämnden har...

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i september

Denna månads nyhetsbrev innehåller en återrapportering från det senaste samverkansmötet med Liseberg, val av ny vice ordförande i Göteborgs Stads råd för funktionsrätt, och flera återrapporteringar av uppdrag och budgetfrågor i olika förvaltningar. Informationen på...

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i augusti

Politiken i Göteborg har nu börjat komma i gång efter sommaruppehållet och flera viktiga frågor lyfts. Göteborgs Stads råd för funktionsrätt har haft sitt första sammanträde. I nämnden för funktionsrätt diskuteras möjligheten att införa en funktionshinderdag 2024....

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i juni

Nu närmar sig sommaruppehållet både i politiken och hos oss på Funktionsrätt Göteborg. Det har varit en hel del sammanträden denna månad och flera ärenden som avslutats efter att ha bordlagts länge. Motionen om samma rätt till ledsagning oavsett ålder har avslagits,...

läs mer

Funktionsrättspolitisk bevakning i maj

En kort sammanfattning av den gångna månaden finner att nämnden för funktionsstöd beslutat att undersöka möjligheterna att införa en funkisdag likt den som fanns på Hisingen tidigare.  Nämnden har också skickat in sitt remissvar på Statens huvudmannaskapsutredning. I...

läs mer