1. Hem
  2.  » Category: "Nyhetsbrev: Reportage"

“Nya lösningar på gamla problem”

I samband med Internationella funktionsrättsdagen anordnade vi den 4 december konferensen ”Nya lösningar på gamla problem”. Konferensen bjöd på föreläsningar från Vägen ut!, Funkas projekt ”Alla kan texta!” och en föreläsning om FN:s funktionsrättskonvention av vår...

läs mer

Boktips i sommar: “Livet som ett mellanting”

Maria Chöler är jurist och jobbar både på LaSSe Brukarstödcenter och Funktionsrätt Göteborg. Numera är hon även författare och har nyligen kommit ut med debutromanen ”Livet som ett mellanting”. - Det är fantastiskt att kunna uttrycka sig i skrift. Genom det skrivna...

läs mer

Anteckningar från MR-dagarna 2022

Funktionsrätt Göteborgs ombudsman Ida Hansson besökte MR-dagarna 2022. Här kan du läsa hennes anteckningar från dagarna. Invigning MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Temat för i år var ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet.” Årets...

läs mer

Intervju med projektet Stoppa Funkofobin

Stoppa Funkofobin är ett nystartat projekt som tillsammans med flera ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen arbetar för att se en förändring i samhället för unga med funktionsnedsättning. Vi kontaktade projektet för att höra vad de kommer arbeta med under...

läs mer

Projekt för att minska fördomar gällande psykiska sjukdomar

Intresseföreningen för schizofreni (IFS) i Göteborg arbetar för att människor med psykossjukdom ska ha rättigheter och ses som fullvärdiga medborgare.  Föreningen startades år 1979 mot bakgrunden att människor med psykossjukdomar var - och är - eftersatta i samhället....

läs mer

Kreativ verksamhet för unga med psykisk ohälsa

Norma har bland annat ställt ut på Galleri Pråmen. Bild: Norma. Norma är en verksamhet som vänder sig unga kvinnor och transpersoner mellan 18 och 25 år med psykisk ohälsa. Här kan deltagare utveckla sin kreativitet i en kravlös och uppmuntrande miljö för att bygga...

läs mer

Funktionshinderombudsmannen om sitt första år i tjänsten

Göteborgs Stads funktionshinderombudsman Ola Hendar har nu haft sin tjänst i ett år. I en stor intervju berättar Ola om erfarenheterna och reflektionerna från sitt första år i tjänsten – och vad han har för framtidsvisioner för funktionshinderområdet i staden. Hur har...

läs mer

Martin Amnell föreläser om SOU 2021:69

Den 13 oktober anordnar Funktionsrätt Göteborg en föreläsning med Martin Amnell om betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Vi intervjuade Martin om vad betänkandet handlar om och hans del i utredningen. Hej Martin! Vad...

läs mer

Attention Göteborgs nya projekt: Odla hela livet

Attention Göteborg är en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som exempelvis ADHD, Aspergers syndrom och språkstörningar. Nyligen blev Attention Göteborg beviljade medel från Allmänna arvsfonden för det treåriga projektet Odla...

läs mer

Projektet SAMBI arbetar med samtalsstöd i vardagslivet

Funktionsrätt Västra Götaland har tillsammans med Afasiföreningen Södra Älvsborg blivit beviljade medel av Allmänna Arvsfonden för att driva det treåriga projektet SAMBI – samtal med bilder. Projektet SAMBI ska ta fram en metod för att ge stöd till samtalspartners, så...

läs mer