1. Hem
 2.  » 
 3. Nyheter
 4.  » Dags att söka verksamhetsbidrag!

Dags att söka verksamhetsbidrag!

mar 22, 2019 | Nyheter

Christina Matsdotter, Social resursförvaltning.

Ladda ner informationen som PDF (öppnas i nytt fönster)

Den 1 april öppnar e-tjänsten för funktionshinderorganisationer som vill ansöka om verksamhetsbidrag hos Social resursförvaltning. Mellan 1 april och 17 juni kl 14.00 kan funktionshinderorganisationerna i Göteborg ansöka om verksamhetsbidraget. Funktionsrätt Göteborg har pratat med Christina Matsdotter som är en av flera ansvariga tjänstepersoner för bidragsansökningarna på Social resursförvaltning. Kanske hittar ni något som kan vara bra att tänka på innan organisationen skickar in sin bidragsansökan för nästa år!

Funktionshinderorganisationer som vill ansöka om verksamhetsbidrag för första gången börjar med att kontakta Social resursförvaltning. Det görs via telefon eller e-post. Ett möte bokas in mellan organisationens ordförande och kassör och en handläggare. Det krävs legitimation, årsmötesprotokoll och eller protokoll från konstituerande styrelsemöte för att bekräfta ordförandens och kassörens uppdrag. Dessa två funktionärer behöver skapa var sitt personligt konto i e-tjänsten vilket görs på samma sida som inloggning sedan görs: www.bok.goteborg.se. Att skapa ett personligt konto i e-tjänsten kan göras när som helst innan mötet med Social resursförvaltning eller i samband med besöket.

Efter att Social resursförvaltning lagt upp organisationen i systemet får funktionärerna var sin engångskod som kopplar ihop funktionärerna med organisationen i e-tjänsten. Därmed är engångskoden förbrukad. Funktionärer loggar in med sitt eget användarnamn och lösenord i e-tjänsten. Inloggning sker på www.bok.goteborg.se.

Fullständig information om hur ansökan steg för steg går till finns på https://socialutveckling.goteborg.se/sok-bidrag/. Klicka på rubriken ”Så här söker du verksamhetsbidrag” i spalten till höger under ”Relaterade dokument” så hittar du anvisningarna där.

För organisationer som tidigare sökt verksamhetsbidrag i e-tjänsten gäller att den eller de som är registrerade som ansvariga för ansökan i e-tjänsten loggar in med eget användarnamn och lösenord. En bra sak att tänka på i årsmötestider är att den som är registrerad i e-tjänsten ansvarar för att lägga in sin eventuelle efterträdare. Att en ny person får uppdraget kan ju mycket väl hända när styrelsen ombildas. För att möjliggöra denna registrering behöver den nya personen först ha skapat sig ett personligt konto i e-tjänsten vilket görs på www.bok.goteborg.se.

Dokument som ska bifogas i ansökan för verksamhetsbidrag 2020
Till ansökan krävs totalt nio bifogade dokument. Namna dem gärna som i den här listan:

 1. Verksamhetsberättelse 2018
 2. Bokslut 2018
 3. Revisionsberättelse 2018 (måste vara undertecknad)
 4. Årsmötesprotokoll 2019
 5. Protokoll konstituerande styrelsemöte 2019
 6. Verksamhetsplan 2019, fastställd
 7. Budget 2019, fastställd
 8. Förslag verksamhetsplan 2020
 9. Förslag budget 2020

Sju dokument är avklarade i samband med att årsmötet är över. De två övriga är ”Förslag verksamhetsplan 2020” och ”Förslag budget 2020”. Rutiner för hur och när dessa dokument skrivs kan förstås skilja sig åt organisationerna emellan. Styrelsen kan ju till exempel formulera dokumenten gemensamt under ett styrelsemöte.

Dokumenten som bifogas i ansökan bör vara scannade och ha firmatecknarens (kan vara flera) och eller styrelsens underskrifter. Ett dokument måste vara påskrivet av revisorerna och det är revisionsberättelsen som därmed också måste vara scannad. Om det saknas ges inga bidrag.

Föreningens unika kunskap om målgruppen
När det är dags att fylla i ansökningsformuläret på webben så har Christina några tips som hon gärna delar med sig av. Alla brukar vara duktiga på att redovisa sina planerade aktiviteter. Christina poängterar att det är viktigt att motivera och förklara hur den planerade verksamheten underlättar för organisationens målgrupp och vilken nytta verksamheten ger medlemmar och målgrupp. Organisationens argument hör till det som de beslutsfattande politikerna i nämnden läser inför bidragsfördelningen. Reflektera alltså över vad som är basen i verksamheten och lyft fram organisationens unika kunskap om målgruppen.

Realistisk verksamhetsplan och budget
En annan sak att tänka på gäller förslagen till verksamhetsplan och budget för nästa år. Christina menar att det handlar om att vara realistisk och tänka igenom vad organisationen vill göra nästa år, vilken nytta organisationen menar att det ska ge medlemmar och målgrupp och vad som behövs för att genomföra detta.

Kontinuitet
Ansökan ger i sin helhet en bild av verksamheten över tre år. Det gångna året syns i verksamhetsberättelsen, det innevarande i årets verksamhetsplan och nästa år kan anas i verksamhetsplanen för det kommande året. Alltså hänger verksamhetsberättelsen samman med verksamhetsplanerna och det bör framgå. Uppföljning och kontinuitet är viktigt i dessa dokument.

Social resursförvaltning använder sig av en kontinuitetsprincip när förslag till fördelning av verksamhetsbidrag görs. Kommunens stöd ska utformas så att det underlättar kontinuiteten och långsiktigheten i organisationernas planering. Utgångspunkten är att organisationer som tidigare beviljats ekonomiskt bidrag ska kunna räkna med fortsatt bidrag så länge det inte framkommer nya omständigheter som motiverar en förändring av tilldelade medel. Exempel på sådana omständigheter kan vara avvikelse från uppsatta mål, ökad självfinansiering eller förändrad kommunalekonomisk ram, alternativt tydliga förändringar i de styrande dokumenten.

Christina förklarar principen med att organisationer som tidigare haft verksamhetsbidrag bär med sig sin egen historia och är därmed inte helt oskrivna blad inför årets bedömning. En förutsättning är förstås att organisationen uppfyller kraven i Social resursförvaltnings riktlinjer för verksamhetsbidrag.

Avslutningsvis hälsar Christina att det bara är att kontakta henne eller hennes kollegor om det finns frågor angående ansökan.

Christina Matsdotters kontaktuppgifter:
telefon 031 367 94 60
e-postadress  christina.matsdotter@socialresurs.goteborg.se

Övriga handläggares kontaktuppgifter finns på den här webbadressen:  https://socialutveckling.goteborg.se/sok-bidrag/