1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Den nya nämnden för funktionsstöd ska inrätta ett råd för funktionsstödsfrågor

Den nya nämnden för funktionsstöd ska inrätta ett råd för funktionsstödsfrågor

maj 21, 2021 | Nyheter

Nämnden för funktionsstöd föreslås att inrätta ett råd för funktionsstödsfrågor för att samråda med funktionsrättsrörelsen om de viktiga frågor som nämnden ansvarar för. Det gäller bland annat individuellt stöd enligt socialtjänstlagen och LSS.

Förvaltningen för funktionsstöd har haft samråd med funktionsrättsrörelsen i processen att formulera ett förslag till nämnden. När det slutliga förslaget kom hade Funktionsrätt Göteborg ett par viktiga invändningar som framfördes i ett yttrande till nämnden.

Nu pågår samråd mellan förvaltningen och funktionsrättsrörelsen som vi hoppas leder till bättre förslag till beslut. Frågorna som behöver lösas handlar om hur nomineringsförfarandet ska gå till och hur mandatfördelningen ska se ut.

Förvaltningens beredning av frågan har innehållit samråd med funktionsrättsrörelsen på följande sätt:

Informationsmöte för funktionsrättsföreningar den 17 maj

Förvaltningen bjöd in funktionsrättsföreningarna till ett informationsmöte där de redogjorde för arbetet med att skapa ett funktionsstödsråd och för den modell de föreslår. Tyvärr var det få föreningar som deltog under informationsmötet.

Här är den Powerpoint-presentation som presenterades på mötet.

Två frågor till funktionsrättföreningarna att besvara senast den 20 maj

Förvaltningen har skickat ut två frågor till föreningarna som de vill ha svar på senast den 20 maj. Funktionsrätt Göteborg hoppas att många föreningar har möjlighet att skicka in sina perspektiv och ställningstaganden. Frågorna som förvaltningen vill ha svar på är:

  1. Ser er organisation något behov av att ändra i den föreslagna mandatfördelningen? Hur och varför?
  2. Har er organisation tankar och inspel kring om hur nomineringsprocessen bör gå till?

Här kan du läsa hur Funktionsrätt Göteborg svarar på förvaltningens frågor.

Dialog mellan GRF:s arbetsutskott och förvaltningen för funktionsstöd den 24 maj

När arbetsutskottet för Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor har sitt möte den 24 maj kommer förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist och enhetschef Anna Lifjorden vara med för att föra en dialog också med GRF om hur man bäst bör utforma rådet för funktionsstöd.

Läs också: Funktionsrättspolitiskt arbete i maj