1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Rapport från digitala informationsträffar via Zoom

Rapport från digitala informationsträffar via Zoom

maj 15, 2020 | Nyheter

Utmaningar med nya mötessätt

Onsdagen den 13 maj var det premiär för Funktionsrätt Göteborgs digitala informationsträffar för våra medlemsföreningar och deras medlemmar. Istället för fysiska möten i Dalheimers Hus kommer vi så länge det behövs att träffas online via Zoom.

Det är spännande och utmanande att lära sig nya sätt att mötas och att ta till sig nya digitala verktyg. Zoom hade vi aldrig använt oss av inom Funktionsrätt Göteborg innan vi drabbades av pandemin.

I detta nödvändiga utvecklingsarbete är det av största vikt att arbeta inkluderande och göra stora ansträngningar för att alla i vår förening ska ha möjlighet att delta på Zoomträffarna. För funktionsrättsrörelsen, där många befinner sig i riskgrupp, är det ju extra viktigt att få webbaserade lösningar att fungera, eftersom många faktiskt inte har någon möjlighet att delta på fysiska möten.

Pandemin sätter frågan om digital delaktighet i blixtbelysning. För att kunna ha webbaserade möten krävs att deltagarna har rätt utrustning och bra internetuppkoppling samt kunskaper att hantera nya digitala verktyg.

De digitala verktygen som används och webbmötenas upplägg måste också vara tillgängliga för alla. Funktionsrättsrörelsen står inför stora utmaningar att hantera allt detta på bästa sätt och så inkluderande som möjligt. Det är en viktig demokratifråga.

Funktionsrätt Göteborg kommer att jobba med denna fråga under året. Om ni medlemmar har tankar, förslag, önskemål och synpunkter kring frågan om digital delaktighet och Zoombaserad verksamhet så är ni välkomna att kontakta ombudsman Pia Emanuelsson, pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se.

Första träffen: Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Onsdagen den 13 maj genomfördes den första informationsträffen och ett 20-tal personer från ett tiotal medlemsföreningar deltog.

En skärmdump från presentationen på mötet. Rubriken lyder "Förslaget till program"

Träffen handlade om förslaget till Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning som nu är ute på remiss. Remissen ska vara besvarad senast den 20 juni. GRF, Göteborgs råd för funktionshinderfrågor, Funktionsrätt Göteborg och några funktionsrättsföreningar till är remissinstanser och kommer att tycka till om förslaget till program.

Funktionsrätt Göteborg hoppas att många medlemsföreningar vill besvara remissen med sina specifika perspektiv på rättigheter och livsvillkor för just sin grupp av medlemmar. Det är bra att många röster hörs med många olika perspektiv på frågorna.

På informationsträffen presenterade Pia Emanuelsson, ombudsman, förslaget till program och lite om dess bakgrund. Programmets tio rättighetsområden och mål gicks snabbt igenom och därefter fanns tid för frågor och diskussion. Eftersom träffen bara var en timme lång och det var första gången vi träffades på detta sätt så hölls diskussionen i storgrupp, med en tydlig talarordning. Zoom ger annars också möjlighet att lätt dela upp sig i små diskussionsgrupper, så det kommer vi att göra längre fram.

Diskussioner

Diskussionerna handlade en hel del om hur vi bäst jobbar med remissen, med förslag om samverkan kring remissvar. Vi kom också in på hur genomförandet av programmet ska gå till.

Deltagarna undrade hur programmet konkret ska genomföras. Det kan inte läsas ut i dokumentet, tyckte de. Man undrade om programmet ska följas av en plan. Här synliggjordes en svaghet med programmet. Tanken är ju att samtliga nämnder och styrelser ska implementera programmet i sin ordinarie verksamhetsplanering, budget och uppföljningsprocess. Här kan det behövas betydligt mer vägledning för nämnders och styrelsers implementering än vad programmet innehåller.

Nästa informationsträff: Stadens omorganisation

Måndagen den 18 maj kl 18-19 hålls nästa digitala informationsträff via Zoom. Under denna träff kommer stadens stora omorganisation, med bland annat bildandet av nämnden för funktionsstöd att presenteras.

Sista anmälningsdag att vara med på träffen är den 17 maj. Anmäl dig via denna länk: https://tinyurl.com/webbinarium18maj.

Läs mer här: Digitala informationsträffar om funktionshinderpolitik i Göteborgs Stad