1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Disabled Refugees Welcome fortsätter drivas som verksamhet

Disabled Refugees Welcome fortsätter drivas som verksamhet

jan 21, 2021 | Nyhetsbrev: Reportage

Disabled Refugees Welcome (DRW) var ett treårigt projekt inom Stiftelsen Independent Living Institutet (ILI) som finansierades av Allmänna Arvsfonden. Projektet avslutades den 31 december 2020, men kommer fortsätta drivas som en verksamhet inom ILI.

– Disabled Refugees Welcome var tippen av isberget. ILI söker andra projekt och samarbeten för att kunna fortsätta jobba med migration och funktionshinder, säger Jamie Bolling, projektledare för DRW, och Rahel Abebaw Atnafu, rådgivare vid DRW.

Disabled Refugees Welcome arbetade med att ge grundläggande information till migranter med funktionsnedsättning om deras rättigheter och skyldigheter. Projektet har visat på glappen som finns – organisationer kan frågor som rör antingen migration eller funktionshinder, men gruppen migranter med funktionshinder är osynliga.

– Många av DRW-deltagarna har blivit stärkta och fått hopp om framtiden. Migranter har träffat andra i samma situation och kunnat utveckla sociala sammanhang och stödja varandra. Några har fått stöd och tillgång till bostad, andra har fått jobb, berättar Jamie Bolling och Rahel Abebaw Atnafu.

I höstas hade Disabled Refugees Welcome en konferens tillsammans med LaSSe Brukarstödcenter och Forum Skill i Göteborg. Syftet med konferensen var att sprida kunskap om projektets resultat och nå ut i Göteborgsområdet.

– Via konferensen fick Independent Living Institute flera nya kontakter, främst från västkusten, som möjliggör spridning av information om DRW runt omkring Göteborgsregionen. ILI fick även bättre kontakt med LaSSe och Forum Skill. Konferensen var lyckad och rolig.

En inspelning av konferensen finns att titta på här.

På DRW:s hemsida finns material att ta del av som har tagits fram under projektets gång.

Rådgivning hos DRW

Om du vill få rådgivning av Disabled Refugees Welcome, mejla till info@disabledrefugeeswelcome.se eller ring Rahel på tel. 073-679 4273.