1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Färdtjänsten – vad händer nu?

Färdtjänsten – vad händer nu?

jun 17, 2022 | Nyheter

Alireza G. Alipour, ordförande i Färdtjänstrådet, uttalar sig om färdtjänstproblematiken: 

Sedan första juni i år har Taxi Göteborg ensidigt sagt upp sitt trafikavtal med Göteborgs stad om färdtjänst under högtrafik.

Bolaget hänvisar till avtalsbrott men det är en bild som staden starkt avvisar. Det finns alltså nu en juridisk konflikt mellan staden och Taxi Göteborg.

Detta har skapat och fortsätter att skapa stora problem när våra medlemmar ska ta sig till arbete, skola, fritidsaktiviteter eller för att hämta och lämna barn på förskola.

Trafikkontoret som är den upphandlande enheten inom Göteborgs stad gör vad som går att göra för att kunna fixa situationen och man tror sig kunna ha lite bättre kontroll och flöde efter den 17 juni då de flesta skolavslutningar hunnit vara. Resandet beräknas då minska och därmed skapas mer utrymme för de resenärer som behöver resa under sommaren.

På grund av att man är tvungen att upphandla trafik och med alla de regler det innebär, tror Trafikkontoret att man har ersättningsavtal på plats i samband med skolstarten den 15 augusti.

De gröna bilarna påverkas inte direkt eftersom detta avtal gäller just högtrafik, å andra sidan påverkas hela kedjan indirekt då trycket ökar på alla körningar.

Detta är absolut ingen situation som är önskvärd och Trafikkontoret är medvetna om de konsekvenser som detta inneburit för oss. Vi har talat om detta väldigt tydligt i det så kallade Färdtjänstrådet och undertecknad står i kontakt med ansvariga chefer för att hela tiden vara uppdaterad om vad nästa steg kan tänkas bli.

Den bakomliggande huvudorsaken här liksom på andra områden är att det saknas personella resurser i form av i synnerhet chaufförer men också fordon.

Med önskan om en trevlig sommar för alla läsare!

/Alireza G. Alipour
Ordförande i Färdtjänstrådet