1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Föreläsning och diskussioner på kansliträff

Föreläsning och diskussioner på kansliträff

dec 16, 2020 | Medlemsnyheter

Den 15 december anordnade Funktionsrätt Göteborg en träff för anställd personal i våra medlemsföreningar.

Funktionsrätt Göteborg brukar försöka hålla en kansliträff innan jul varje år. Träffarna är ett tillfälle för våra medlemsföreningars personal att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med varandra.

Vi kommer börja anordna två kansliträffar om året framöver: en gång på våren och en gång innan jul.

Bilden är en skärmdump från Annika Lindströms presentation om Antidiskrimineringsbyrån Väst. Rubriken är "Om oss" och under står information om byrån. En liten ruta med Annikas ansikte syns i hörnet av bilden.

Träffen inleddes med en föreläsning av Annika Lindström från Antidiskrimineringsbyrån Väst. Annika berättade om byråns arbete och de olika diskrimineringsgrunderna. Hon uppmanade deltagarna att höra av sig till Antidiskrimineringsbyrån Väst om de upplever att de blir diskriminerade.

Efter föreläsningen delades deltagarna in i smågrupper och diskuterade vad de skulle vilja ha för innehåll på framtida kansliträffar. Förslagen presenterades sedan i helgrupp. Vi på Funktionsrätt Göteborg tar med oss förslagen när vi planerar kommande träffar.

Tack till alla som deltog!