1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Föreläsning om civilsamhällets erfarenheter av arbetsmarknaden

Föreläsning om civilsamhällets erfarenheter av arbetsmarknaden

jan 21, 2022 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Den 18 januari bjöd Referensgruppen för idéburna organisationer (RIO) in till en workshop för att samla civilsamhällets erfarenheter av dagens arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik, samt de lösningar som civilsamhället står för. Funktionsrätt Göteborgs Individstöd är en del av RIO och har deltagit i planerandet av workshoppen.

Workshoppen inleddes med ett föredrag av Katarina Hollerz, som arbetar på Institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet.

Katarina presenterade projektet Vägar till arbete – en jämförelse mellan kommunala och idéburna arbetsmarknadsinsatser för långtidssjukskrivna, som hon har arbetat i under 2018–2021. Projektet har undersökt hur olika arbetsmarknadsinsatser fungerar i praktiken och vad de får för konsekvenser.

Därefter höll Annica Nilsson, intressepolitisk sekreterare vid Funktionsrätt Sverige, ett föredrag om funktionsrättsrörelsens 73-punktsprogram.

I programmet har rörelsen tagit fram 73 konkreta förslag på arbetsmarknadsreformer. Sammanlagt står 50 funktionshinderorganisationer bakom programmet, som lämnades över till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i juni 2021.

Annica berättade bland annat att konjunkturläget inte påverkar läget på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning nämnvärt. Inte ens när arbetsmarknaden är som starkast märks någon större ökning av jobb för personer med funktionsnedsättning.

Workshoppen avslutades med gruppdiskussioner kring dagens tema, där deltagarna fick diskutera möjliga lösningar och vägar framåt.