1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Föreläsningsserie – Dags att anmäla sig!

Föreläsningsserie – Dags att anmäla sig!

jan 26, 2023 | Nyheter

Under 2023 erbjuder Funktionsrätt Göteborg en föreläsningsserie om aktuella ämnen inom funktionshinderpolitiken.

Vi bjuder in intressanta gäster som kommer att berätta om sitt ämne i 45 minuter, sedan tar vi fikapaus och därefter öppnar vi upp för frågor och diskussion.

Ni kan delta antingen på plats på Dalheimers hus, där vi bjuder på fika, eller online via Zoom.

7 februari kl. 17.30-19.30 – Lena Levin från RFSU informerar om projektet Min sexualitet, min rätt

Alla har rätt att må bra i sin sexualitet. Ändå finns det delar av befolkningen vars sexuella och reproduktiva rättigheter nekas, och vars sexuella hälsa ofta glöms bort.

För att lyfta dessa frågor har Funktionsrätt Sverige och RFSU samarbetat i projektet Min sexualitet – min rätt. Det består bland annat av en kartläggning om sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom, som publicerades 2021 i rapporten ”Vill du ligga med mig då?”.

Projektet innefattar också en kampanj med namnet ”Lusten ser inga hinder” som visar positiva och lustfyllda representationer av personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

Den 7 februari kommer projektledare Lena Levin att berätta om projektet hos Funktionsrätt Göteborg. Då kommer vi att prata om bland annat avsexualisering, föräldraskap, frihet från våld och hur lagstiftning och policy påverkar sexualiteten.

Välkommen!

Länk till anmälan: https://tinyurl.com/forelasning7feb

7 mars kl. 17.30-19.30 – Christine Bylund – Anakrona Livsvillkor

”Jag har haft flera relationer, men en av dem har varit avgörande för att de andra skulle kunna uppstå: den till välfärdsstaten,” skriver Christine Bylund i sin avhandling vid Umeå universitet.

Avhandlingen Anakrona livsvillkor handlar om hur relationen till välfärdsstaten möjliggör och omöjliggör andra typer av relationer och familjeliv. Genom en kombination av intervjuer och autoetnografi (forskning som utgår från ens egna upplevelser) visar Christine Bylund hur välfärdsstaten har formats av olika diskurser om funktionalitet under nittonhundratalet fram till idag. Hennes forskning om funktionalitet, makt, normer och sexualitet blottlägger funktionsmaktordningen i det svenska samhället.

Under föreläsningen den 7 mars kommer hon att ge en överblick över sina forskningsresultat. Genom att ta del av en teoretisk förståelse av dessa frågor kan man sätta ord på och förstå sina egna livsupplevelser i ett större sammanhang.

Om du är intresserad av att läsa hela avhandlingen finns den att hitta här.

Länk till anmälan: https://tinyurl.com/forelasning7mars

4 april kl. 17.30-19.30 – Kave Noori berättar om artificiell intelligens (AI) och funktionsrätt, både fördelar och risker

2 maj kl. 17.30-19.30 – Farhia Bile håller en workshop om antirasism

30 maj kl. 17.30-19.30 – Rebekah Krebs från Inkludera Flera! håller i en workshop om internationell funktionshinderpolitik och Agenda 2030.