1. Hem
  2.  » 
  3. Arrangemang: tidigare
  4.  » 13 maj och 18 maj: Digitala informationsträffar om funktionshinderpolitik i Göteborgs Stad

13 maj och 18 maj: Digitala informationsträffar om funktionshinderpolitik i Göteborgs Stad

apr 20, 2020 | Arrangemang: tidigare

Välkommen att delta på två digitala informationsträffar via Zoom! Du kan ansluta till träffarna via dator, surfplatta eller smartphone.

Funktionsrätt Göteborg vill informera våra medlemmar om två stora frågor som är aktuella just nu. I Göteborgs Stad pågår stora funktionshinderpolitiska förändringar. Funktionsrättsrörelsen behöver bevaka dessa och bidra med våra perspektiv. Staden är ju enligt funktionsrättskonventionen skyldig att nära samråda med och aktivt involvera oss i alla frågor som berör oss.

 

Onsdag 13 maj kl 18-19 informerar vi om:
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Ett nytt förslag till program för full delaktighet är nu ute på remiss i staden. Programmet ska formulera hur stadens alla nämnder och styrelser ska tillgodose mänskliga rättigheter, jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrättsrörelsen ska besvara remissen senast den 20 juni. Vi behöver diskutera vad vi tycker om förslaget till program.

Under första halvan av träffen informerar vår ombudsman Pia Emanuelsson om förslaget till program, under andra halvan av träffen finns möjlighet att ställa frågor och eventuellt diskutera.

Här kan du läsa förslaget till program för full delaktighet. Programmet börjar på sida 12.

Anmäl dig senast den 12 maj genom att fylla i formuläret via denna länk: https://tinyurl.com/webbinarium13maj

På förmiddagen onsdag 13 maj kommer du att få ett mail med en länk till mötet och information om hur du ansluter dig.

Måndag 18 maj kl 18-19 informerar vi om:
Göteborgs Stads inrättande av Nämnden för funktionsstöd

Göteborgs Stad står inför en stor omorganisation. Från den 1 januari 2021 upphör stadsdelsnämnderna och social resursnämnd att finnas och ersätts av sex nya nämnder, bland annat nämnden för funktionsstöd som kommer att ansvara för funktionshinderfrågor. Denna förändring måste funktionsrättsrörelsen bevaka och vara delaktig i.

Under första halvan av träffen informerar vår ombudsman Pia Emanuelsson om omorganisationen, under andra halvan av träffen finns möjlighet att ställa frågor och eventuellt diskutera.

Anmäl dig senast den 17 maj genom att fylla i formuläret via denna länk: https://tinyurl.com/webbinarium18maj

På förmiddagen måndag 18 maj kommer du att få ett mail med en länk till mötet och information om hur du ansluter dig.

Om du har frågor om informationsträffarna, kontakta ombudsman Pia Emanuelsson, pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se