1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i juni

Funktionsrättspolitiskt arbete i juni

jun 23, 2020 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är nu ute på remiss och sista datum att besvara remissen är den 20 juni. Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, GRF, har besvarat remissen och här kan ni läsa GRF:s synpunkter om förslaget till nytt program.

Bland remissinstanserna finns också 26 av Göteborgs Stads nämnder. Nästan alla nämnder har behandlat sina remissvar under nämndernas junimöten. På Göteborgs Stads hemsida kan man läsa de olika förvaltningarnas förslag till remissvar. Sök på sidan Nämndhandlingar.

Debattartikel: “Förverkliga visionen att staden ska funka för alla”

Den 29 maj publicerades en debattartikel i ETC Göteborg som skrivits av projektet Rätt från början i samarbete med Lika Unika Akademi och Funktionsrätt Göteborg.

Upprinnelsen till den gemensamma debattartikeln var den studiecirkel om universell utformning som projektet genomförde i Göteborg i samverkan med Funktionsrätt Göteborg.

Debattartikel: “Förverkliga visionen att staden ska funka för alla”.

Webbinarium om universell utformning

Projektet Rätt från början genomförde den 16 juni ett webbinarium om universell utformning som redan ligger ute på webben, så att alla kan ta del av det: Hur kan universell utformning bidra till ett mer inkluderande samhälle?

Funktionsrätt Göteborg vill uppmana alla som håller på med funktionshinderfrågor att sätta sig in i och lära sig mer om universell utformning, eftersom det är en grundläggande princip för hur vi ska utforma vårt samhälle så att ingen lämnas utanför.