1. Hem
 2.  » 
 3. Nyheter
 4.  » Funktionsrätt Göteborg på Mänskliga rättighetsdagarna

Funktionsrätt Göteborg på Mänskliga rättighetsdagarna

dec 17, 2021 | Nyheter

Den 6-7 december ägde MR-dagarna rum på Svenska Mässan i Göteborg. Årets tema var Demokrati+ Mänskliga rättigheter = sant.

Funktionsrätt Göteborg var på plats och lyssnade på flera seminarier som på olika sätt behandlade funktionsrätt. Vi medverkade även i två programpunkter.

Former för inflytande och delaktighet i Göteborg

En panel med fyra deltagare sitter på en scen under en skärm med texten MR-dagarna.

I seminariet Former för inflytande och delaktighet i Göteborg fördes ett samtal om olika principer för inflytande och delaktighet i Göteborgs Stads råd. Perspektiv från forskning, politik, civilsamhälle och rådsledamöter var representerade i panelen. Seminariet arrangerades av Göteborgs Stad.

Moderator för samtalet var Stina Hansson från stadsledningskontoret.

Medverkade i panelen gjorde:

 • Pia Emanuelsson, rådsledamot i funktionshinderrådet och hbtq-rådet
 • Annika Lindström, företrädare för Antidiskrimineringsbyrån Väst och rådsledamot i funktionshinderrådet
 • Mariya Voyvodova, ledamot i kommunfullmäktige och tidigare ordförande för hbtq-rådet
 • Hans Abrahamsson, docent i Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning

En panel med fyra deltagare sitter vid ett bord. Vid sidan syns teckenspråkstolk och moderator. Publik skymtas framför panelen.

I seminariet Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning, som Funktionsrätt Göteborg arrangerade, medverkade representanter för fyra medlemsföreningar.

Under hösten har vi inom funktionsrätt haft workshops och planeringsmöten om demokratisk delaktighet och tillsammans resonerat om perspektiv som är viktiga för medlemsföreningarna gällande demokratisk delaktighet.

I panelen medverkade:

 • Tord Hansson, ordförande Lokalföreningen Göteborg i Personskadeförbundet RTP och styrelseledamot i Funktionsrätt Göteborg.
 • Britta Brus, styrelseledamot i Attention Göteborg
 • Anne Lönnermark, Verksamhetsledare Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg
 • Anders Ziethén, Medlemsombudsman på Synskadades Riksförbund Göteborg
 • Moderator var Pia Emanuelsson, ombudsman Funktionsrätt Göteborg

Panelen samtalade om att en grundläggande delaktighet i samhället, att överhuvudtaget få sin vardag att fungera och att slippa leva i fattigdom är förutsättningar för att alls kunna vara delaktig i det demokratiska livet i samhället.

Paneldeltagarna gav exempel på hinder som deras medlemmar möter när de ska delta i de allmänna valen, bland annat i vallokaler. Samtalet handlade också om förutsättningar i de olika föreningarna för att komma till tals, kunna påverka och göra sin röst hörd.