1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

feb 18, 2022 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg arbetar med och bevakar för tillfället.

Funktionsrättspolitiskt arbete 2022

På Funktionsrätt Göteborgs årsmöte den 28 april kommer beslut att fattas om föreningens verksamhetsplan för 2022. Förslaget till verksamhetsplan har under föregående verksamhetsår arbetats fram av styrelsen. På det rättighetspolitiska området föreslås fokus under 2022 bland annat att ligga på:

  • Funktionsrättspolitisk bevakning av valrörelsen och valet 2022, med bland annat en politikerdebatt.
  • Bevaka implementeringen av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026.
  • Bevaka frågan om samråd mellan funktionsrättsrörelsen och Göteborgs Stad.
  • Revidera Funktionsrätt Göteborgs rättighetspolitiska program.
  • Uppmärksamma Internationella funktionsrättsdagen 3 december 2022.

Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, GRF

En stor del av det funktionsrättspolitiska arbetet sker inom ramen för GRF, Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, som är ett av kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd. I rådet sitter 14 ledamöter från Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar.

Här är några av de frågor som är aktuella i GRF just nu och som Funktionsrätt Göteborg bevakar: