1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i november

Funktionsrättspolitiskt arbete i november

nov 20, 2020 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Nedan följer en kort uppdatering om några av frågorna som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu.

En mer detaljerad rapport av nedanstående frågor finns som PDF.

Nytt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Nu har Göteborgs Stad ett nytt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, efter att kommunfullmäktige den 12 november enhälligt antog förslaget till reviderat program.

Funktionsrätt Göteborg förväntar sig nu att samtliga politiker i staden tar kommunfullmäktiges beslut på allvar och säkerställer att programmets mål och strategier tydligt finns med och konkretiseras i nämnders och styrelsers verksamhets- och handlingsplaner.

Samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

I samband med omorganisationen av stadens nämnder saknas samråd med funktionsrättsrörelsen inom flera viktiga politikområden och de samråd som finns behöver utvärderas och utvecklas. GRF:s ledamöter från funktionsrättsrörelsen har tagit fram ett diskussionsunderlag med förslag om ny rådsstruktur.

Samtliga politiker utsedda i nämnden för funktionsstöd

På kommunfullmäktige den 12 november tillsattes de vakanta platserna i nämnden för funktionsstöd med ledamöter från moderaterna och liberalerna.

Den nya nämnden för funktionsstöd inrättas 1 januari 2021

Här är ett urval av de funktionshinderpolitiska frågor som är aktuella för funktionsrättsrörelsen att bevaka gällande den nya nämnden.

  • Ska stadens samlade arbete kring funktionsrättsfrågor samlas i nämnden för funktionsstöd?
  • Hur kommer nämnden för funktionsstöd att organisera lokala funktionshinderråd?
  • Hur kommer nämnden för funktionsstöd att samråda med funktionsrättsrörelsen om de uppdrag nämnden fått i stadens budget för 2021?
  • Stadsledningskontoret och nämnden för funktionsstöd ska utreda förbättringar inom ledsagning och ledsagarservice
  • Nämnden för funktionsstöd ska utveckla koordinerande arbetssätt för människor med omfattande eller komplicerade behov av stöd
  • Om samråd i reglementet för nämnden för funktionsstöd