1. Hem
  2.  » 
  3. Funktionsrättspolitisk bevakning
  4.  » Funktionsrättspolitiskt arbete i oktober

Funktionsrättspolitiskt arbete i oktober

okt 22, 2020 | Funktionsrättspolitisk bevakning

Det händer mycket inom funktionshinderpolitiken i Göteborgs Stad. Detta har förstås mycket att göra med den stora omorganisationen som ju till stor del handlar om frågor som berör oss i funktionsrättsföreningarna och de grupper vi representerar.

Nedan följer en kort uppdatering om några av frågorna.

En mer detaljerad rapport av nedanstående frågor finns som PDF.

 

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

På kommunstyrelsens möte den 14 oktober antog kommunstyrelsen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026. Nästa steg är att programmet ska antas i kommunfullmäktige och detta kommer sannolikt att ske på kommunfullmäktiges möte den 12 november.

Koordinerande arbetssätt

På kommunstyrelsens möte den 14 oktober redovisades också ett budgetuppdrag att utreda koordinerande arbetssätt.

Kommunstyrelsen beslutade att de nya socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst samt den nya nämnden för funktionsstöd ges i uppdrag att fortsätta med utvecklingen av ett koordinerande arbetssätt och den generella samverkan för att underlätta för människor med omfattande eller komplicerade behov av stöd.

Motion om skolskjuts för elever i grundsärskolan

Miljöpartisterna Bosse Parbring och Karin Pleijel har väckt en motion i kommunfullmäktige som ska behandlas i kommunstyrelsen den 11 november. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur staden kan organisera skolskjuts för elever i grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem.

Funktionsrätt Göteborg har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen om vikten av att utreda denna fråga och genomföra förändringar så att resor till och från fritidshem inkluderas i skolskjutsen.

Reglemente för nämnden för funktionsstöd

Reglementet är det dokument som beskriver en nämnds ansvar och uppdrag. På kommunfullmäktige den 15 oktober antogs reglementen för de nya nämnderna, bland annat för nämnden för funktionsstöd. Man justerade också kapitel 1 och 3 i alla reglementen för staden. Anledningen till denna justering var att tydliggöra ansvaret för råd och dialoger inom nämndernas ansvarsområden.

Allianspartiernas budgetförslag för 2021
På kommunfullmäktige den 5 november kommer beslut tas om stadens budget för 2021. Moderaternas, liberalernas, centerpartiets och kristdemokraternas budgetförslag finns än så länge tillgängligt. Övriga partiers budgetförslag kommer att offentliggöras den närmaste tiden.

Ledamöter i de nya nämnderna, bland annat nämnden för funktionsstöd

På kommunfullmäktige den 15 oktober valdes också ledamöter från de flesta partierna till de nya nämnderna. Ledamöterna från moderaterna och liberalerna är ännu inte valda, vilket innebär att nämnden för funktionsstöd ännu inte har någon utsedd ordförande eller vice ordförande.

Nämnden för funktionsstöd ser i nuläget ut så här:

Ledamöter

1.Vakant (M)

2.Håkan Hallengren (S)

3.Alice Vernersson (V)

4.Eva Svensson (D)

5.Vakant (L)

6.Sophia Nilsson (MP)

7.Joakim Hagberg (S)

8.Karolina Mildgrim (KD)

9.Peter Svanberg (D)

10.Åsa Nielsen (FI)

11.Krista Femrell (SD)

Ersättare

1.Vakant (M)

2.Dragana Todorovic (S)

3.Ulla Ekman (V)

4.Klas Eriksson (D)

5.Vakant (L)

6.Rebecca Hedström (MP)

7.Joakim Berlin (S)

8.Vakant (M)

9.Pia Rönnesjö (S)

10.Marta Fernandez (V)

11.Jan Hermfelt (SD)

Ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande

1.Vakant (M) Ordförande

2.Vakant (L) 1:e vice ordförande

3.Åsa Nielsen ( FI) 2:e vice ordförande