1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Han är Göteborgs Stads nya funktionshinderombudsman

Han är Göteborgs Stads nya funktionshinderombudsman

okt 23, 2020 | Nyhetsbrev: Reportage

Den 15 september tillträdde Ola Hendar tjänsten som Göteborgs första funktionshinderombudsman. Vi frågade Ola om han ville ställa upp på en intervju, vilket han gladeligen tackade ja till.

Vem är Ola Hendar?

En porträttbild av Ola Hendar, som ler mot kameran.

Ola har arbetat med frågor som rör funktionshinder, funktionsnedsättningar och funktionshinderpolitik i 35 år.

Han berättar att han har jobbat på den Specialpedagogiska skolmyndigheten sedan 2008. Han har en doktorsexamen i psykologi och har tidigare arbetat i Norge, där han gjorde en nationell kartläggning om hur det går i skolan för elever med funktionsnedsättning. Han har även gjort en liknande kartläggning i Sverige, som blev klar 2008.

Under sina yrkesår har han främjat teckenspråk. Bland annat har han arbetat för att få en stabilare arena för att teckenspråk ska kunna finnas som språk.

Jobbet som funktionshinderombudsman

Som funktionshinderombudsman kommer Olas viktigaste uppgifter vara att öka kunskapen om ansvaret att främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter. Han kommer göra omvärldsbevakningar och driva på frågor som rör levnadsvillkor och full delaktighet.

– Vad jag i det här sammanhanget gärna vill betona är att jag inte kommer att företräda enskilda ärenden eller invånare, säger Ola.

Det är alltså inte till Ola man ska vända sig om man exempelvis är missnöjd med ett beslut. Däremot kommer han att ha kontakt med rådet för funktionshinderfrågor och läsa de rapporter som funktionshinderrörelsen sammanställer om de områden som behöver utvecklas i staden.

– Många föreningar representerar ju en liten grupp, men de har samma rätt att bli hörda som alla andra. Likvärdigheten är en viktig del i arbetet.

Omvärldsbevakningen är en stor del av Olas arbetsuppgifter. Vid behov ska han uppmärksamma staden på förbättringsområden, och han kommer rapportera det han ser till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Viktigt med samverkan

Förutom att arbeta med funktionsrättsrörelsen kommer han att samverka med nämnder och bolag. Och just samverkan är något som Ola sätter stort värde på, vilket kommer upp när vi diskuterar Göteborgs Stads program för full delaktighet.

– Det måste finnas en samverkan mellan olika verksamheter för att det ska bli förändringar. Det gäller att ta ett helhetsgrepp om situationen och inte bara se på det enskilda beslutet, utan fundera på vad det innebär för individen i hela sin livssituation. Det tror jag mycket på.

Stad under omorganisation

Ola tillträder som funktionshinderombudsman i en stad som är mitt i en stor omorganisation. Han tycker att det är för tidigt att uttala sig om omorganisationen, men är än så länge positivt inställd.

– Det är ändamålsenligt att samla nämnden för funktionsstöd under ett tak. Det ökar möjligheten för att förbättra livsvillkoren, erbjuda ett likvärdigt bemötande och öka delaktigheten.

Stöd av andra funktionshinderombudsmän

Ola har varit i kontakt med Stockholms stads funktionshinderombudsman. De kommer utgöra ett stöd för varandra i deras arbeten och utbyta erfarenheter. Nu hoppas han att fler kommuner anställer funktionshinderombudsmän.

– Det här kan ge effekt. Det är bland annat därför jag har tackat ja till uppdraget.