Funktionsrätt Göteborg – Individstöd

Hos Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kan du som bor i Göteborg få råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder.

Individstödet drivs av Funktionsrätt Göteborg, med bidrag från Göteborgs Stad. 

  1. Hem
  2.  » Individstöd

Stöd och rådgivning i frågor som rör funktionshinder

Funktionsrätt Göteborgs Individstöd erbjuder stöd och rådgivning i frågor som rör funktionshinder.

Vi är fristående från Göteborgs Stad och andra myndigheter. Vår roll är inte att ta över samhällets ansvar, utan att arbeta för att du som uppdragsgivare ska få det stöd du behöver.

  • All rådgivning är kostnadsfri.
  • Vi har tystnadsplikt.
  • Det går bra att kontakta oss anonymt.
  • Vi ordnar tolk för dig som behöver det.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som bor i Göteborg. Du behöver inte vara medlem i någon funktionshinderförening, eller ha en viss diagnos.

Vår utgångspunkt är att vi arbetar på uppdrag av, och har direktkontakt med den person som ärendet berör.

Du som är anhörig och har en fråga som rör funktionshinder är välkommen att kontakta oss för information och vägledning.

Det här kan vi hjälpa dig med

Vårt stöd består oftast av information och vägledning, stöd i myndighetskontakter eller hjälp att skriva anmälningar, ansökningar och överklaganden.

Exempel på vanliga ärenden:

  • Ansökan eller överklagande av sjukpenning eller sjukersättning, eller av merkostnadsersättning och aktivitetsersättning.
  • Ansökan om stödinsatser inom LSS och SoL, såsom boendestöd, hemtjänst, ledsagning och LSS-boende.
  • Frågor om skola, god man och förvaltare.

Avgränsningar

Vi utför inga egna insatser, och kan till exempel inte erbjuda samtalsstöd eller boendestöd.

Kontakt

Telefon: 031-24 03 18

Mejl:
individstod@funktionsrattgbg.se

Vi har begränsade möjligheter att ta emot spontanbesök.

Vi ordnar givetvis tolk om du behöver det!