1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Inför Internationella funktionsrättsdagen 3 december 2019

Inför Internationella funktionsrättsdagen 3 december 2019

aug 29, 2019 | Medlemsnyheter

På Internationella funktionsrättsdagen i år kommer Funktionsrätt Göteborg att arrangera en heldag på scenen i Nordstan!

Den 3 december är det Internationella funktionsrättsdagen. Dagen instiftades av FN år 1992. Syftet med dagen är att främja rättigheter och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i alla delar av samhället och att höja medvetenheten om situationen för personer med funktionsnedsättning i alla delar av politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt samhällsliv.

Funktionsrätt Göteborg har på olika sätt uppmärksammat internationella funktionsrättsdagen de senaste åren. 2016 och 2017 arrangerades välbesökta funktionsrättskonferenser i Dalheimers Hus och 2018 arrangerades en manifestation med många talare på Järntorget. År 2019 vill vi testa ett nytt sätt att uppmärksamma internationella funktionsrättsdagen, som når ut i mycket högre utsträckning till allmänheten. Vi vill i bred samverkan med funktionsrättsrörelsen arrangera en heldag på scenen i Nordstan. Arrangemanget kommer att pågå under Nordstans öppettider kl 10-20.

Planeringen är i full gång. Dagen kommer att innehålla miniföreläsningar, kulturinslag, parasport, insiktsövningar, politikersamtal, en manifestation och en utställning.

Samverkan med medlemsföreningarna

Arrangör är Funktionsrätt Göteborg, men vi vill mycket gärna samverka med våra medlemsföreningar och andra organisationer som på olika sätt är engagerade för funktionsrätt. Utgångspunkten för dagen är ett tydligt rättighetsperspektiv. Den ska handla om mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Dagen kommer att utgå från gemensamma budskap och information. Det kommer tyvärr inte att finnas utrymme för föreningsspecifik information eller bokbord. Dagen kommer också att ha ett lokalt fokus främst på Göteborgs Stad och mindre på regional och nationell funktionshinderpolitik.

FRG har gått ut med en enkät till medlemsföreningarna där föreningarna har möjlighet att göra en intresseanmälan för samverkan i arrangemanget. Svaren vill vi ha senast den 1 september.

Så här har vi tänkt om de olika delarna av dagen:

Miniföreläsningar

Det kommer att finnas utrymme för omkring fem miniföreläsningar om 15-20 minuter. Några är redan inplanerade, men än så länge finns det utrymme för fler. Tips på teman eller föreläsare tas tacksamt emot.

Kulturinslag

Rätten till kultur är en viktig fråga och inom vår rörelse finns många kulturverksamheter. Vi kommer att få ta del av några av dessa under dagen. Några är redan inbokade, men än finns det även här utrymme för fler. Tips på kulturinslag tas tacksamt emot. Vi hoppas och jobbar för att hela dagen kommer att kunna avslutas med en spelning av ett roligt band.

Parasport

Göteborgs parasportförbund kommer under en del av dagen att erbjuda olika prova-på-aktiviteter inom idrott.

Insiktsövningar

Ett par av våra medlemsföreningar kommer under en del av dagen att erbjuda olika insiktsövningar kring att utsättas för hinder av omgivande samhälle.

Politikersamtal

Under eftermiddagen, kl 16-17, kommer vi att ha ett politikersamtal om stadens funktionshinderpolitik med kommunalråd från de olika partierna. Tips på teman att ta upp med politikerna tas tacksamt emot.

Manifestation

Direkt efter politikersamtalet kommer vi att ha en manifestation för mänskliga rättigheter och jämlika livsvillkor för personer med funktionsnedsättning, med ett antal talare från funktionsrättsrörelsen. Några talare är redan inbokade, men det finns fortfarande utrymme för fler. Tips på talare tas tacksamt emot.

Utställning

Vi planerar en utställning som utgår från olika rättighetsområden, som till exempel rätten till utbildning, rätten till arbete, rätten till bostad. Utställningen ska utformas som ett antal skärmar som står utplacerade på den golvyta som vi har till förfogande. Utställningens genomförande är beroende av extern finansiering och detta är i nuläget inte helt klart, så ännu vet vi inte om utställningen kommer att vara genomförbar. Tips på rättighetsområden, innehåll och form för utställningen tas tacksamt emot.

Infobord

Arrangemanget kommer att ha ett gemensamt infobord, med framför allt gemensam information att sprida. Det kommer att vara svårt att sprida information från mer än 50 olika föreningar och verksamheter vid detta tillfälle.

Finansiering

Funktionsrätt Göteborg har ansökt om bidrag från Göteborgs Stad för att genomföra arrangemanget. Beslut om bidrag har ännu inte tagits, utan vi väntar på besked. Besluten om bidrag kommer i hög grad att påverka arrangemangets utformning. Vi tar gärna emot tips på ytterligare finansieringsmöjligheter och är mycket tacksamma för medfinansiering från våra samarbetspartners.

Kontakt

Om ni har frågor, förslag eller synpunkter är ni mycket välkomna att kontakta ombudsman Pia Emanuelsson, som ansvarar för arrangemanget; pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se