1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Internationella funktionsrättsdagen 2020

Internationella funktionsrättsdagen 2020

dec 11, 2020 | Nyhetsbrev: Reportage

Internationella funktionsrättsdagen 3 december inrättades av FN år 1992. Årets tema var Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World.

På den internationella funktionsrättsdagen för ett år sedan, 3 december 2019, arrangerade Funktionsrätt Göteborg en heldag i Nordstan med ett omfattande program om våra rättigheter från morgon till kväll.

I år fanns ingen sådan möjlighet på grund av pandemin. I år är det digitala arrangemang som gäller. Digitala arrangemang har ju inga geografiska gränser så Funktionsrätt Göteborg valde att inte arrangera något lokalt i konkurrens med de nationella arrangemang som aviserats.

Istället deltog vi i två arrangemang:

Nationell samling: Fem spår för delaktighet och jämlikhet

Landets länsstyrelser arrangerade tillsammans med myndigheten för delaktighet en heldag, Nationell samling: Internationella funktionshinderdagen 2020 – Fem spår för delaktighet och jämlikhet.

1400 personer deltog. Konferensen hade fem teman; Agenda 2030, arbetsmarknad, barnrätt, styrning och ledning av funktionshinderspolitiken samt digitalt innanförskap.

Det var ett ambitiöst program med många programpunkter som såg spännande ut. Men genomförandet hade många problem, vilket säger något om de utmaningar vi ställs inför när vi behöver lägga om all vår verksamhet till digital. Det uppstod många tekniska problem under konferensen som försenade och förkortade flera programpunkter, ljudöverföringen svajade under vissa programpunkter och själva programläggningen var alltför massiv, med för lite luft och pauser för att man skulle orka lyssna under hela dagen.

Sammantaget gjorde allt detta att det var svårt att ta till sig alla programpunkters intressanta information. Svårigheterna med att genomföra konferensen visar också att det finns mycket att lära, både tekniskt och pedagogiskt, för att kunna genomföra stora digitala arrangemang av det här slaget.

Lunchwebbinarium: Har respekten för mänskliga rättigheter ökat under 2020?

Funktionsrätt Sverige uppmärksammade Internationella funktionsrättsdagen med ett lunchwebbinarium som finns att se här: Har respekten för mänskliga rättigheter ökat under 2020?

Webbinariet handlade om hur det går i arbetet med att genomföra rättigheterna i Funktionsrättskonventionen som trädde i kraft år 2009 i Sverige. För ett år sedan lanserades civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen och i år har man gjort en uppföljning av vad som hänt sedan dess. Civilsamhället ser med stor oro att det går bakåt på flera områden och att klyftorna ökar.

Rapporten heter Respekt för rättigheter och innehåller 134 rekommendationer till landets beslutsfattare.