1. Hem
 2.  » 
 3. Nyheter
 4.  » Internationella funktionsrättsdagen 2021

Internationella funktionsrättsdagen 2021

dec 17, 2021 | Nyheter

Den 3 december är internationella funktionsrättsdagen som instiftades av FN 1992. I Sverige uppmärksammades dagen på flera sätt.

Här kommer tre nedslag i arrangemang av myndigheter, Funktionsrätt Göteborg och Funktionsrätt Sverige.

Nationell samling: Internationella funktionshinderdagen 2021

Den 1-2 december arrangerade Sveriges alla Länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet en gemensam konferens för att uppmärksamma internationella funktionshinderdagen.

Konferensen spelades in och kan nu följas i sin helhet på Youtube. Här kan du se programmet och hitta länkar till inspelningarna.

Konferensen hade fem fokusområden och dag två inleddes med fokusområde Demokrati och inflytande. Här var Funktionsrätt Göteborg inbjudna att presentera hur vi har arbetat med workshops om rättigheter och demokratisk delaktighet under året.

Vår ombudsman Pia Emanuelsson stod för presentationen. Här kan du se Funktionsrätt Göteborgs föreläsning. Den börjar 1.08.30 in i filmen.

Funktionshinderpolitiskt panelsamtal

På Internationella funktionsrättsdagen bjöd Funktionsrätt Göteborg in nio politiker med varierande uppdrag till ett funktionshinderpolitiskt panelsamtal. Panelsamtalet leddes av FRG:s ombudsman Pia Emanuelsson.

De politiker som deltog var:

 • Bruno Tiozzo (M), ersättare Nämnden för funktionsstöd
 • Jens Adamik (L), 1:e vice ordförande Nämnden för funktionsstöd
 • AnnaSara Perslow (C), ordförande Park- och naturnämnden
 • Andreas Fock (KD), ledamot i Göteborgs Stads nämnd för funktionsstöd
 • Jenny Broman (V), kommunalråd, ersättare Förskolenämnden, ledamot Grundskolenämnden, ersättare GRF
 • Eva Ternegren (MP), 2:e vice ordförande Inköps- och upphandlingsnämnden
 • Stina Svensson (FI), gruppledare kommunfullmäktige
 • Marina Johansson (S), kommunalråd, ledamot GRF
 • Peter Svanberg (D), ledamot Nämnden för funktionsstöd, ledamot Socialnämnd Hisingen

Panelsamtalet inleddes med ett samtal med moderaterna, liberalerna, centerpartiet och kristdemokraterna, som bland annat fick svara på frågor om budgeten för kommande år och hur den kommer att påverka arbetet med programmet för full delaktighet.

Därefter hölls ett samtal med vänsterpartiet, miljöpartiet och feministiskt initiativ. De diskuterade bland annat hur det skulle bli bättre för personer med funktionsnedsättning om deras budget fick styra staden.

Detta följdes av samtal med socialdemokraterna och demokraterna, som även de diskuterade hur deras funktionshinderpolitik skiljer sig från de styrande partierna.

Panelsamtalet avslutades med reflektioner från funktionsrättsrörelsen.

Hur går arbetet med Respekt för rättigheter – och vad behöver göras nu?

I Funktionsrätt Sveriges arrangemang på Internationella funktionsrättsdagen följde man upp civilsamhällets två år gamla granskning om hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen.

De övergripande frågorna för webbinariet var: Hur går arbetet med att genomföra rättigheterna i Funktionsrättskonventionen? Vad behöver göras för att funktionsrätten ska bli en del av samhällsstyrningen?

Webbinariet spelades in och kan ses på Youtube i efterhand.

På Funktionsrätt Sveriges hemsida finns också mer bakgrundsinformation om webbinariet.