1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Internationella funktionsrättsdagen 3 december 2019 i Nordstan

Internationella funktionsrättsdagen 3 december 2019 i Nordstan

dec 19, 2019 | Nyheter

Internationella funktionsrättsdagen 2019 avslutades med en spelning av Räfven.

Tack!

På internationella funktionsrättsdagen den 3 december genomförde vi, funktionsrättsrörelsen tillsammans, ett stort arrangemang i Nordstan för mänskliga rättigheter, jämlika livsvillkor och full delaktighet i samhället. Funktionsrätt Göteborg vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt deltagit i arrangemanget! Vi vill tacka alla som medverkade i de många programpunkterna, alla medlemsföreningar och andra föreningar som deltog i arbetet samt alla funktionärer som möjliggjorde arrangemangets genomförande. Tack också till Nordstan för ett gott samarbete.

Vi vill också tacka er som vi anlitat för olika tjänster för ett gott samarbete och er som bidrog med finansiering av arrangemanget, framför allt Göteborgs Stad.

Under förmiddagen fick vi ta del av prova på-aktiviteter med Göteborgs Parasportförbund, DHR Göteborg, SRF Göteborg och Göteborg HjärtLung. Det rådde intensiv aktivitet med olika parasporter, hinderbanor och hjärt- lungräddning. Under hela dagen kunde besökarna också ta del av en utställning om mänskliga rättigheter och besöka vårt infobord med en massa information om våra medlemsföreningar och andra medverkande föreningar. Ett bildspel med våra rättighetsbudskap spelades hela dagen upp på scenens stora bildskärm. Syntolkar och teckenspråkstolkar var på plats för att tolka, både individuellt och kollektivt.

På eftermiddagen fick vi ta del av föreläsningar och kultur. Det handlade bland annat om rätten till kultur och det offentliga rummet, om aktivism mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning, om Agenda 2030 och om universell utformning. Vi fick också ta del av teater och två dansuppvisningar.

Dagens sista del bestod av ett samtal om funktionshinderpolitik med ledande politiker i kommunstyrelsen och fullmäktige, en manifestation för mänskliga rättigheter med talare från funktionsrättsrörelsen och dagen avslutades till sist i fullt ös med en spelning av Räfven.

Internationella funktionsrättsdagen i Nordstan var ett test av en ny metod för att väcka uppmärksamhet för våra rättighetsfrågor på Internationella funktionsrättsdagen. Under januari kommer vi att utvärdera arrangemanget tillsammans med alla samverkanspartners och utvärderingen kommer att ligga till grund för hur vi sen vill gå vidare inför Internationella funktionsrättsdagen 2020.

Här följer en presentation av Internationella funktionsrättsdagen 2019 i bilder. Klicka på bilden nedan för att starta bildspelet.