1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Intervju med Erik Eriksson inför föreläsningen den 1 november 2018

Intervju med Erik Eriksson inför föreläsningen den 1 november 2018

okt 12, 2018 | Nyhetsbrev: Reportage

Erik Eriksson tog sin doktorsexamen i socialt arbete vid Lunds universitet. Nu jobbar han i ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet som handlar om nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och om de etableringsinsatser som erbjuds från statliga myndigheter.

Hej Erik! Vad ska du prata om på din föreläsning?
Jag ska prata om brukarinflytandet på en ganska bred nivå, med fokus på brukarrörelsens involvering och formella former för inflytande.

Vad handlar din avhandling om?
Avhandlingen handlar främst om hur välfärdsorganisationen jobbar med brukarinflytande. Då tittar jag bara på organisationsnivå och policyärenden, och inte på individnivå eller enskilda ärenden. Där har jag kommit fram till fem olika kategorier av sätt att arbeta med brukarinflytandet. Jag har även undersökt vilket inflytande som blir möjligt inom de här aktiviteterna, hur mycket påverkan man kan ha och vilka ramar som finns runt den här möjligheten till inflytande.

Efter det har jag även skrivit en vetenskaplig artikel som fokuserar på hur brukarinflytande har påverkat frivilligrörelsen. Jag kanske plockar lite av den också. 

Har du tips på vad man ska tänka på när man samverkar i olika råd?
Det är viktigt att det är tydligt vad syftet med rådet är och vilka ramar det finns för dess inflytande. Det kan ibland vara ganska outtalat och då kan det framställas en bild av att man kan förändra mer än vad som är möjligt. Det kan bädda för missnöje eller att man kanske tycker att arbetet inte leder nånstans. Om man känner till ramarna och spelreglerna kan man förhålla sig till dem och agera utefter det. Det är bra att från frivilligrörelsens sida vara medveten om att det finns begränsningar.

Ytterligare något som jag brukar lyfta är vikten av en oberoende röst. Jag har sett tendenser att ju närmre samarbetspartners man är med det offentliga, desto större risk att man förlorar lite av den egna oberoendepositionen och går in mer och mer i liknande tankegångar som de offentliga organisationer som man ska påverka eller framföra åsikter till. Då kanske man slutar ha den kritiska blicken.

Är det något särskilt du vill diskutera med våra föreningar under föreläsningen?
Det skulle vara roligt att diskutera det jag har sett utifrån de välfärdsområden jag har undersökt, och se om de känner igen sig eller om de har märkt andra saker inom funkisområdet. Jag har inte tittat på funktionshinderfältet specifikt, men jag vet att det sker mycket där.

Föreläsningen hålls i Dalheimerssalen, Dalheimers hus den 1 november kl. 18.00-20.30. För garanterad plats och fika, anmäl dig senast den 25 oktober via:https://tinyurl.com/forelasningsserie. Passa även på att samtidigt anmäla dig till föreläsningen “Vilse i beslutsprocessen?” som hålls den 26 november av Lena Lindgren, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Läs mer om föreläsningsserien här.