1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Intervju med Karin Wallquist från Stadsledningskontoret

Intervju med Karin Wallquist från Stadsledningskontoret

nov 21, 2019 | Nyhetsbrev: Reportage

Vad jobbar du med?
Jag arbetar främst med frågor som rör funktionshinder. Det innebär just nu att arbetsuppgifterna handlar om att utvärdera och revidera Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det arbetet görs i samverkan med bland annat Funktionsrätt Göteborg.

Jag arbetar även med att, tillsammans med Göteborgs universitet, ta fram en rapport om livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. De uppdragen berör alla stadens förvaltningar och bolag och ska leda till att undanröja hinder och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. I mitt uppdrag ligger också att arbeta med vissa stadengemensamma socialtjänstfrågor rörande LSS och SoL.

Hur länge har du arbetat med funktionshinderfrågor?
Det har jag gjort sedan 2001. Jag började arbeta på en gruppbostad då. Sedan 2009 har jag arbetat med övergripande strategiska frågor.

Vad kommer de aktuella frågorna du arbetar med få för påverkan i staden?
Jag hoppas att arbetet som görs med Göteborgs Stads program för full delaktighet kommer att leda till att fler i staden kommer att beakta funktionshinderperspektivet i det arbete de gör för de som bor och lever i staden. Rapporten om livsvillkoren kan utgöra ett underlag för politiken att formulera uppdrag till nämnder och styrelser i staden. Tillsammans kan det ha en positiv påverkan på livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Hur organiserar ni arbetet med funktionshinderfrågor på Stadsledningskontoret?
Vi samarbetar mellan olika avdelningar. Många uppdrag utgår från området välfärd och utbildning men genomförs i samarbete med andra områden på stadsledningskontoret som till exempel HR, stadsutveckling, MR och juridik. Ofta samarbetar vi även med intresseorganisationer och förvaltningar.

Du har ju tidigare arbetat med liknande uppgifter i Stockholm. Hur var det jämfört med ditt arbete i Göteborg?
I Stockholm har jag arbetat med olika saker inom funktionshinderområdet under åren, bland annat gruppbostad i en stadsdelsförvaltning, projektledare för samverkansprojekt och utredare med uppdrag kring bland annat socialtjänst och LOV i en facknämnd. Ofta i samarbete med intresseorganisationer.

I en tjänst på stadsledningskontoret här i Göteborg finns ett ännu tydligare stadenövergripande perspektiv som omfattar uppföljning av, och samverkan med, både bolag och förvaltningar.  Eftersom funktionshinderfrågor är tvärsektoriella så är det fantastiskt viktigt, och roligt, att ha den kontaktytan.