1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Intervju med Lars Ohly inför funktionsrättskonferensen den 1 december

Intervju med Lars Ohly inför funktionsrättskonferensen den 1 december

nov 8, 2017 | Nyhetsbrev: Reportage

  Lars Ohlys medverkan på funktionsrättskonferensen den 1 december är inställd.
Lars Ohly är sedan maj 2017 ordförande i Funktionsrätt Sverige. Den 1 december kommer han till Göteborg för att medverka i HSO Göteborgs funktionsrättskonferens, där han bland annat kommer att föreläsa om begreppet funktionsrätt. Vi passade på att ringa upp Lars för en pratstund inför besöket i Göteborg.

-Hej Lars! Vad kul att du kommer hit den 1 december. Vilken är den viktigaste funktionsrättspolitiska frågan just nu?
Det känns som vanligt roligt att komma till Göteborg!

Den viktigaste frågan måste vara LSS och den personliga assistansen. Det är både en ytterst konkret fråga och en avgörande symbolfråga. En försämring av LSS är ett brott mot funktionsrättskonventionen, som säger att man inte får försämra något som redan uppnåtts. Dessutom öppnas dörren för att försämra för många andra grupper. Frågan berör därmed,  direkt och indirekt, otroligt många människor.

Vad är funktionsrätt?
Funktionsrätt är rätten för alla att fungera i samhället på lika villkor. Det är både en individuell rättighet, och ett politiskt begrepp som pekar på kollektiva rättigheter med grund i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Eller funktionsrättskonventionen, som vi kallar den.

När Funktionsrätt Sverige bytte namn fanns ett osäkerhetsmoment eftersom ”funktionsrätt” var ett nytt och okänt begrepp, som inte fanns i några ordlistor. Men vi har lyckats med att etablera begreppet och vad det innebär. Nu pratas det om funktionsrätt och funktionsrättspolitik. Och funktionsrätt omtalas som ett av årets nyord!

Vad innebär det att arbeta utifrån begreppet funktionsrätt?
Förr såg man personer med funktionsnedsättning som offer, som skulle hjälpas med välgörenhet och därmed gjordes beroende av andra människors välvilja. Det är ett synsätt som normaliserar ojämlikhet i samhället. Rörelsen har under lång tid kämpat för att komma bort från det synsättet, och begreppet funktionsrätt är ytterligare ett steg på vägen. Jag brukar säga att vi varken kräver mer eller mindre än andra – vi kräver lika mycket! Alla ska ha samma funktionsrätt.

HSO Göteborg är en lokal paraplyorganisation som samlar 47 funktionshinderföreningar. Vad ser du som de lokala organisationernas roll och viktigaste uppgift i rörelsens gemensamma arbete?
Det är viktigt med samverkan mellan den funktionshinderpolitiska rörelsens olika organisationer. När jag tillträdde som ordförande i Funktionsrätt Sverige såg jag att det på nationell nivå fanns utrymme för mer samarbete. Vi i de olika organisationerna behöver prata ihop oss, lära av varandra och göra gemensamma uttalanden. Funktionsrätt Sverige har till exempel öppnat upp sin LSS-grupp för hela rörelsen. Men kanske är den lokala och regionala nivån bättre på att samarbeta än den nationella?

Funktionsrättskonferensen i Göteborg går av stapeln den 1 december, två dagar innan den internationella funktionsrättsdagen. Vad ska du göra på själva dagen den 3:e december?
– Då är jag i full gång, jag ska tala på Norra Bantorget i Stockholm på manifestationen för att rädda LSS!