1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Intervju med projektet Stoppa Funkofobin

Intervju med projektet Stoppa Funkofobin

okt 20, 2022 | Nyhetsbrev: Reportage

Stoppa Funkofobin är ett nystartat projekt som tillsammans med flera ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen arbetar för att se en förändring i samhället för unga med funktionsnedsättning.

Vi kontaktade projektet för att höra vad de kommer arbeta med under de här tre åren.

Vad handlar projektet om?

Stoppa funkofobin är ett projekt som jobbar för att stoppa den funkofobi som många unga med funktionsnedsättning dagligen tvingas möta.

Funkofobi är diskriminering och fördomar mot personer med funktionsnedsättning, men begreppet rymmer mer än så. Det innefattar attityder, handlingar och samhällsstrukturer som drabbar personer med funktionsnedsättning. Ofta bottnar funkofobi i okunskap och möjligörs genom den bristande funktionsnormen som finns i samhället.

Stoppa funkofobin är ett projekt med, av och för unga med funktionsnedsättning som jobbar för att lyfta kunskapen om funktion och funkofobi, skapa verktyg för förändring och mobilisera en ungdomsrörelse som tillsammans jobbar för att stoppa funkofobin.

Projektet drivs av ungdomsrörelsen inom funkisrörelsen och finansieras av Allmäna Arvsfonden.

När startades projektet och hur länge kommer det hålla på?

Projektet är ett 3-årigt projekt som uppstod ur en gemensam samsyn, då unga inom funkisorganisationer gemensamt såg behovet av att arbeta tillsammans för att sätta stopp på funkofobin. Det resulterade i att projektet drog igång på våren 2021. Även då projektet har en 3-årig projektplan, är förhoppningen att projektet kommer leva vidare förankrat i Nätverket Unga För Tillgänglighet – också kallat NUFT.

Vad planerar ni att arbeta med under de här åren?

Under våra tre projektår är vårt övergripande mål att stoppa funkofobin i samhället. För att göra det jobbar vi med att kunskapshöja och lyfta den kunskap som redan finns om funktion, för att bryta okunskapen och så tysta funkofobin.

Under vårt första år har vi jobbat med att ta fram en rapport för att belysa och informera allmänhet, civilsamhälle och makthavare om vad funkofobi är och varför den behöver stoppas. Rapporten finns på vår hemsida www.stoppafunkofobin.se och fick namnet ”Du måste acceptera att du alltid kommer bli diskriminerad”, ett citat som en av de unga vi kommit i kontakt med genom projektet har fått höra.

Vi har även under dessa ett och ett halvt år hunnit med att lansera projektet, bygga upp vår webb samt sociala medier, skapat nya samarbeten med samarbetspartners och ungdomsrörelse, byggt upp ett nätverk samt arbetar med att producera film för projektet som planeras lanseras i början på nästa år.

Vilka är ni som arbetar i projektet?

Det är vi, unga med funktionsnedsättning, som driver projektet Stoppa funkofobin. Vi tror att det stärker projektets legitimitet och kvalité att det är vi unga med funktionsnedsättning som själva jobbar för dessa frågor, och därför arbetar projektet med en styrgrupp som är en viktig del av projektets framfart och vision.

Inom projektet vill vi att alla typer av funktionsnedsättningar lyfts fram, därför består vår styrgrupp av flera olika funktionsperspektiv. Unga med synnedsättning, Unga hörselskadade, Unga rörelsehindrade och Dövblind barn och ungdom är de organisationer som vår styrgrupp består av, men vi jobbar även nära flera andra funkisorganisationer inom ungdomsrörelsen.

Om man vill bidra till projektet på något sätt, hur gör man då?

Vårt motto är att vi tillsammans stoppar funkofobin – därför behöver vi dig. Du som är ung med funktionsnedsättning är viktig, och du behövs för att stoppa funkofobin. Genom att läsa på om funkofobi, sprida korrekt information, dela innehåll från våra sociala medier och lyfta din röst bidrar du till att stoppa funkofobi.

Att stå upp för våra rättigheter och markera mot funkofobiska handlingar du upplever i din vardag är också något du kan göra. Projektet kommer att satsa på att nå ut externt och där ser vi gärna flera samarbeten och nya kontakter för att nå ut med vårt budskap på alla arenor. För budskapet behöver komma ut och förändring måste ske, det vet vi alla, och det är tillsammans som vi når dit.