1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Intervju: Projektet “Staden ska funka för alla”

Intervju: Projektet “Staden ska funka för alla”

jun 17, 2020 | Nyhetsbrev: Reportage

“Staden ska funka för alla – Hur kan aktörer ha nytta av universell utformning i stadsutvecklingsprocessen” är ett Vinnova-projekt som startades i april 2020 och pågår till december 2021.

Projektet drivs av Göteborgs Stad och Fastighetskontoret i samarbete med Certec, Lunds universitet.

Vi intervjuade projektledare Andreas Johansen om projektets arbete och vad det kommer leda fram till.

Vad handlar projektet om?

Projektet kommer undersöka vilka påverkansmöjligheter som målgruppen tjänstepersoner egentligen har när de arbetar i stadsutvecklingsprocessens olika faser. På vilka sätt kan medarbetare bidra till att systematiskt skapa en stad som funkar för alla? Vi behöver skapa en ökad förståelse och insikt kring vad som krävs för att en miljö ska bli universellt utformad för en så bred användargrupp som möjligt.

Vi tror att universell utformning är ett bra stöd för att strukturera tankarna när det kommer till mångfaldsdriven stadsutveckling. Projektet ska förstärka funktionshinderperspektivet och introducera universell utformning för stadens förvaltningar och bolag.

Vilka är ni som jobbar i projektet?

Jag som projektledare arbetar till vardags som utvecklingsledare för universell utformning på Fastighetskontoret och före det var jag Boverkets samordnare för fysisk tillgänglighet under några år. Jag är även projektledare för appen Anmäl hinder som handlar om lagen om enkelt avhjälpta hinder och som vann det nationella innovationspriset Guldlänken 2018.

I projektgruppen ingår även mina nära kollegor, tillgänglighetsrådgivare Ann Olausson och utvecklingsledare för universell utformning Maria Bernström Printz, som samordnade Göteborgs vinst av EU-kommissionens Access City Award 2014, samt vår chef Marie Persson.

Från Certec deltar kommundoktoranden Lilian Müller som till vardags är tillgänglighetsrådgivare i Lunds kommun och certifierad sakkunnig i tillgänglighet. Lilian har många års erfarenhet från arbete i plan- och byggprocesser och internationellt samarbete kring tillgänglighetsfrågor och universell utformning, bland annat genom Design for all Foundation, Barcelona och ENAT (European Network for Accessible tourism).

Från Certec deltar även Per-Olof Hedvall som är expert på universell utformning och mycket annat.

Vad arbetar ni med just nu?

Just nu sätter vi projektplanen och hur projektet ska genomföras. Det är ett stort antal aktörer som kommer delta i projektets workshops, så nu arbetar vi på att bjuda in kommunens egna förvaltningar och bolag. Efter sommaren kommer vi även bjuda in näringslivet och civilsamhället.

Vi ser det som väldigt viktigt att samarbeta med Funktionsrätt Göteborg i det här projektet. Framför allt kommer Funktionsrätt Göteborg vara ett viktigt stöd för oss i projektets workshops, där medarbetare från staden kommer diskutera byggprojekt utifrån universell utformning.

Vad ska projektet leda fram till?

Projektet ska leda till två saker. En vetenskaplig artikel som granskar färdigställda byggprojekt i Göteborg och tittar på hur universellt utformade byggprojekten blev. Projektet ska även skapa ett Tankestöd för universell utformning i stadsutvecklingsfrågor. Vi hoppas att detta Tankestöd kommer användas aktivt i hela Sverige av de som arbetar med stadsutvecklingsfrågor.

 

“Vi ser det som väldigt viktigt att samarbeta med Funktionsrätt Göteborg i det här projektet.”

Andreas Johansen