1. Hem
  2.  » 
  3. Medlemsnyheter
  4.  » Introduktionsbrev från vår nya ordförande Ulla Adolfsson

Introduktionsbrev från vår nya ordförande Ulla Adolfsson

apr 29, 2022 | Medlemsnyheter


Ulla Adolfsson valdes in som ny ordförande på årsmötet 2022.

Tack!

Först av allt vill jag tacka ett par veteraner som nu lämnat styrelsearbetet. Marianne Fagberg och Kerstin Arohlén, ni har under många år arbetat för att människor med funktionsnedsättning ska få full delaktighet och jämlikhet i samhället. Tack för allt ni gjort! Ni är fantastiska!

Sedan vill jag tacka för det förtroende jag fått! Jag känner mig hedrad, stolt och mycket glad över att ha blivit vald till ordförande för Funktionsrätt Göteborg. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med en kunnig styrelse som har en mycket stor och bred erfarenhet. Det känns också väldigt tryggt att få arbeta tillsammans med den kompetenta och engagerade personalen på kansliet.

Nu fortsätter Funktionsrätt Göteborg sitt arbete för att människor med funktionsnedsättning sak ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden. Idag är vi 52 medlemsföreningar och arbetet – det gör vi tillsammans.

Göteborgs stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning har beslutats av kommunfullmäktige. Syftet med programmet är att utifrån mänskliga rättigheter och det nationella funktionshinderpolitiska målet göra tydligt vad som förväntas av styrelse och nämnder i staden. Detta för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga.

Dagligen får vi ta del av människors livsberättelser. Alltför ofta handlar den om hur Göteborgs Stad genom beslut begränsar människors möjlighet att vara delaktiga i samhället eller att få de insatser en har rätt till enligt lag.

För att leva upp till de mål Göteborgs Stad fattat beslut om behöver kommunen förändra sin konkreta politik. Funktionsrätt Göteborg förväntar sig att alla politiker i staden tar kommunfullmäktiges beslut på allvar. Det behövs för att säkerställa att de mål och strategier som finns med i programmet för full delaktighet finns med i hela stadens arbete. Först då kommer personer med funktionsnedsättning få jämlika levnadsvillkor och full delaktighet.