1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning?

Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning?

sep 6, 2018 | Nyheter, Projekt: Funktionsrätt i en jämlik stad

Funktionsrätt Göteborg har under ett år drivit projektet Funktionsrätt i en jämlik stad, med medel från Social resursnämnd. Projektet har studerat Jämlikt Göteborgs arbete ur ett funktionsrättsperspektiv. Genom litteraturstudier och intervjuer har livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning undersökts. Nu presenterar Funktionsrätt Göteborg projektets slutrapport; Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning? Rapporten redogör för livsvillkor för personer med funktionsnedsättning utifrån samma teman som finns inom Jämlikt Göteborg:

Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor
Skapa förutsättningar för arbete
Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer
Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit

Åtta intervjupersoner har berättat om sina upplevelser av ojämlikhet kopplat till funktionalitet och i rapporten får vi ta del av deras berättelser.

Frågor och kommentarer angående rapporten besvaras av Pia Emanuelsson, projektledare och ombudsman.
pia.emanuelsson@funktionsrattgbg.se

Läs rapporten här: Jämlik stad – även för personer med funktionsnedsättning?