Funktionsrätt Göteborgs logga. "Funktionsrätt" står i stora, svarta bokstäver. En röd cirkel omsluter ordet ”rätt”. Under står "Göteborg" i nästan hälften så stor storlek och i svarta bokstäver.