1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Kampanj: Tillgängligt EU-val i Göteborg

Kampanj: Tillgängligt EU-val i Göteborg

maj 13, 2019 | Nyheter

Var med i kampanjen Tillgängligt EU-val i Göteborg!

Personer med funktionsnedsättning har rätt att rösta på lika villkor som andra. Vallokaler och annat som hör valet till ska vara tillgängliga. Men demokratin är fortfarande inte tillgänglig.

Inför EU-valet den 26 maj mobiliserar Göteborgs funktionsrättsrörelse med en kampanj:

  • Otillgänglighet får inte hindra någon från att rösta! Säg till på plats i vallokalen!
  • Alla hinder ska uppmärksammas! Skicka en synpunkt om varje hinder!

Vad kan jag göra? 

Otillgänglighet kan till exempel handla om att inte kunna ta sig till vallokalen, att inte kunna ta sig in i och röra sig runt i vallokalen, att inte kunna använda röstsedlarna, att inte kunna ta del av information och att inte få möjlighet eller hjälp att rösta med bibehållen valhemlighet.

Valet 2018 fick Valnämndens kansli bara två synpunkter om otillgänglighet i vallokalerna. Vi vet att många fler än så hade problem. Därför är det viktigt att otillgängligheten dokumenteras officiellt genom synpunkter.

Funktionsrätt Göteborg kommer att följa upp de dokumenterade synpunkterna, och tillsammans med funktionsrättsrörelsen i Göteborg kämpa för att EU-valet 2019 blir det sista otillgängliga valet i Göteborg.

Bakgrund till kampanjen

FN:s funktionsrättskonvention säger att personer med funktionsnedsättning har rätt att rösta på lika villkor som andra. Vallokaler och annat som hör valet till ska vara tillgängliga.

Men valen är fortfarande otillgängliga!

Mer än en tredjedel i Myndigheten för delaktighets panel Rivkraft upplevde bristande tillgänglighet i valet 2018.

Efter valet 2018 lyfte flera funktionsrättsföreningar i Göteborg problemen. Till exempel uppmärksammade SVT Väst vårt arbete.

För att valen ska bli tillgängliga måste vi påverka på både lång och kort sikt:

Många hinder ligger i själva lokalernas utformning. Vallokaler är ofta allmänna lokaler, som till exempel skolor och vårdcentraler. Otillgängligheten i dessa lokaler är ett problem året runt – inte bara när det är val. Vi vill ha ett universellt utformat samhälle, på valdagen och alla andra dagar!

Andra hinder ligger i röstsedlarnas utformning, informationstavlors design och själva valsystemets utformning.

Ytterligare hinder uppstår just när Göteborgs Stad ordnar val i Göteborg. Det handlar om röstmottagarnas utbildning, hur vallokaler tillfälligt skyltas och organiseras, röstmottagarnas förutsättningar att möblera tillgängligt, bemötande och kännedom om personer med funktionsnedsättnings rättigheter. Många av dessa hinder kan åtgärdas på plats i vallokalen.

I kampanjen Tillgängligt EU-val i Göteborg riktar vi både in oss på:

  • De hinder som är möjliga att undanröja direkt i vallokalerna under EU-valet 2019. Därför uppmanar vi alla som kan att säga till på plats.
  • De hinder som måste bort till nästa allmänna val. Här blir dokumentationen av otillgänglighet genom synpunkter ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet. Därför uppmanar vi alla att skicka skriftliga synpunkter.

Efter valdagen den 26 maj kommer Funktionsrätt Göteborg att utvärdera tillgängligheten i EU-valet. Dels kommer vi att ta del av Valnämndens kanslis incidentrapporter om otillgänglighet, samt begära ut alla inkomna synpunkter som rapporterar hinder i valet.

Så var med och synliggör otillgängligheten!

Säg till på plats och skicka en synpunkt – alla hinder ska uppmärksammas!