1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Kreativ verksamhet för unga med psykisk ohälsa

Kreativ verksamhet för unga med psykisk ohälsa

jan 20, 2022 | Nyhetsbrev: Reportage

Bilden visar tavlor i en lokal.Norma har bland annat ställt ut på Galleri Pråmen. Bild: Norma.

Norma är en verksamhet som vänder sig unga kvinnor och transpersoner mellan 18 och 25 år med psykisk ohälsa. Här kan deltagare utveckla sin kreativitet i en kravlös och uppmuntrande miljö för att bygga upp självkänslan.

Norma startades som ett Arvsfondsprojekt av Forum Skill, men drivs idag som ett idéburet offentligt partnerskap. Tanken med verksamheten är att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa ska kunna jobba med att få igång sin kreativitet och utveckla den, och därigenom återta makten över sitt liv och sig själv.

– Ofta är det just det man förlorar när man har psykisk ohälsa, säger Mia Bäck Ljungqvist, föreståndare på Norma.

På Norma arbetar man med flera olika konstnärliga uttryck som bild, text, foto och film. Deltagare kan stanna i upp till två år och gruppen brukar bestå av 10–15 personer.

– Tyngdpunkten ligger på att utveckla sin konstnärlighet och kreativitet. Medan man gör det får man öva på saker som att komma i tid, äta lunch ihop med andra och få rutiner – saker som kan vara svåra när man har varit hemma långa tider utan sysselsättning, säger Mia Bäck Ljungqvist.

På Norma arbetar deltagarna både med egna projekt och samarbetsprojekt med andra deltagare. De får övningar som syftar till att ta bort prestationsångest och fokus ligger på glädjen i skapandet, utan att lägga något värderande i det.

– Det viktiga är inte resultatet, utan att bidra till psykisk hälsa för unga människor, säger Mia Bäck Ljungqvist.

Norma har haft flera utställningar, bland annat på Frölunda Kulturhus, Frilagret och Alingsås museum. Under våren kommer verksamheten förhoppningsvis ha en utställning på besöksträdgården Åbacka i Ödsmål.

Så här blir du deltagare i Norma

Om du är en kvinna eller transperson i åldern 18–25 år med psykisk ohälsa kan du bli deltagare i Norma.

Det enklaste sättet att lämna en intresseanmälan är via Normas hemsida: https://www.projektnorma.se/anmalan

Du behöver inte ha någon förkunskap eller särskild talang inom ett kreativt område. Det viktigaste är att du vill börja på Norma.

Det ges ingen ersättning för att medverka i Normas verksamhet, så tänk på att du behöver ha någon form av egen försörjning som exempelvis aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Läs mer om verksamheten på https://www.projektnorma.se.