1. Hem
  2.  » 
  3. Nyheter
  4.  » Lämna in motioner till årsmötet

Lämna in motioner till årsmötet

jan 24, 2019 | Nyheter

Alla medlemsföreningar har möjlighet att lämna motioner till Funktionsrätt Göteborgs årsmöte. Det är ett konkret sätt att ge viktiga frågor uppmärksamhet som kanske dessutom leder till förbättringar av olika slag. Det är med andra ord ett tillfälle att påverka det intressepolitiska arbetet, så passa på!

Enligt stadgarna ska motioner vara Funktionsrätt Göteborg tillhanda senast fem veckor innan årsmötet som i år är den 25 april. Det innebär att motionerna måste vara FRG:s kansli tillhanda senast den 20 mars. FRG:s styrelse behandlar motionerna på sista styrelsemötet före årsmötet, den 28 mars. Det är intensiva dagar just då, så vi är tacksamma om  motionerna lämnas så tidigt som möjligt, gärna i slutet av februari.  

En motion är ett förslag till beslut och bör vara så kortfattad och tydlig som möjligt. Skriv en lämplig rubrik, berätta eventuellt något om bakgrunden till varför föreningen lämnar förslaget och beskriv problemet. Därefter ska förslaget som kallas yrkande, formuleras i ett eller flera att-satser. Det går att skriva flera att-satser så länge det gäller samma problem, men dela upp olika frågor i olika motioner. När det är dags för årsmöte så tas beslut om en att-sats i taget.

Tänk på att det är medlemsföreningen som beslutar om att lämna in en motion. Funktionsrätt Göteborg behandlar inte motioner som en enskild person står bakom. Motionen ska förses med datum och undertecknas av någon i medlemsföreningens styrelse. Tänk också på att en motion ska handla om övergripande frågor och inte om den löpande dagliga verksamheten.

Här är ett exempel på hur en motion skulle kunna se ut (om vädret vore något vi råder över):

Bättre väder
Vintrarna i Göteborg kännetecknas av regn, motvind och mörker. Vi anser att det vore bättre för folkhälsan med mer ljus och ljummare vindar. Med anledning av detta yrkar vi på att FRG i fortsättningen arbetar för följande:

att det regnar högst en dag i veckan

att motvind endast förekommer när lufttemperaturen är över 20° C

Nu är det bara att sätta igång och formulera motioner. Vi ser fram emot att ta del av många goda förslag. Och kom ihåg; skicka gärna in motionerna redan nu!