1. Hem
 2.  » 
 3. Nyheter
 4.  » Ledamöter utsedda till rådet för funktionsstödsfrågor

Ledamöter utsedda till rådet för funktionsstödsfrågor

sep 24, 2021 | Nyheter

Nu är det klart vilka personer som ingår i stadens nya råd för funktionsstödsfrågor.

På Funktionsrätt Göteborgs representantskapskapsmöte den 14 september fattades beslut om medlemsföreningarnas nomineringar till stadens nya råd för funktionsstödsfrågor.

I rådet finns elva mandat för funktionsrättsrörelsen, varav åtta platser gick till Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar. Medlemsföreningarna har haft möjlighet att lämna in nomineringar till rådet under sommaren.

Följande ledamöter har utsetts från Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar:

 • Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg
 • Anne Lönnermark, Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg
 • Elisabeth Bramfors, Attention Göteborg
 • Anders Andersson, Strokeföreningen Göteborg och Afasiföreningen Göteborg
 • Johanna Sandström, Intresseföreningen för Schizofreni (IFS) Göteborg
 • Anders Ziethén, Synskadades Riksförbund Göteborg
 • Dennis Bokedal, Astma- och Allergiföreningen i Göteborg
 • Susanne Ottosson Rösmark, RBU i Göteborg

Övriga personer som har valts in från funktionsrättsrörelsen:

 • Christina Simonsson, FUB
 • Lasse Alfredsson, NSPH Västra Götaland och Göteborg
 • En plats är fortfarande vakant

Övriga platser i rådet innehas av representanter från nämnden för funktionsstöd:

 • Åsa Hartzell (M), ordförande nämnden för funktionsstöd och rådet för funktionsstödsfrågor
 • Jens Adamik (L)
 • Åsa Nilsson (Fi)
 • Joakim Berlin (S)
 • Eva Svensson (D)

I ett pressmeddelande från nämnden för funktionsstöd uttalar sig Ulla Adolfsson, verksam i Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg och Funktionsrätt Göteborgs styrelse, om rörelsens medverkan i rådet:

– Det är mycket viktigt att funktionsrättsorganisationer har möjlighet att lämna synpunkter och påverka politiska beslut när det gäller stöd till människor berörda av funktionsstödsnämndens beslut. För oss är det självklart att inga beslut fattas om oss utan oss.