1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » Martin Amnell föreläser om SOU 2021:69

Martin Amnell föreläser om SOU 2021:69

sep 24, 2021 | Nyhetsbrev: Reportage

Den 13 oktober anordnar Funktionsrätt Göteborg en föreläsning med Martin Amnell om betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69).

Vi intervjuade Martin om vad betänkandet handlar om och hans del i utredningen.

Hej Martin! Vad arbetar du med?

– Jag har precis avslutat en anställning som utredningssekreterare vid Regeringskansliet. Just nu arbetar jag som universitetslärare i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vad har du för koppling till Funktionsrätt Göteborg?

– 2015–2016 arbetade jag på Individstödet. Jag har även sedan dess på uppdrag av Funktionsrätt Göteborg anordnat studiecirklar i vardagsjuridik för medlemmar i föreningens medlemsorganisationer.

Funktionsrätt Sverige har varit en medlem i utredningens referensgrupp och bidragit med många viktiga perspektiv. Jag har vidare ett mångårigt intresse för funktionsfrågor. Jag är därför mycket glad över möjligheten att få ha ytterligare kontakt med Funktionsrätt Göteborg och era medlemsorganisationer. Det ska bli väldigt roligt att få komma och berätta mer!

Vad handlar SOU 2021:69 om?

– Utredningen handlar om sjukförsäkringsförmånerna sjukersättning, aktivitetsersättning, förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning.

Vi hade i uppdrag att utreda och se över regelverket kring vad som krävs för att en person ska ha rätt till de olika förmånerna, hur reglerna när det gäller arbete, studier eller liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning kan göras enklare samt föreslå hur rehabiliteringsförmånerna kan moderniseras eller ersättas. Vi skulle lämna konkreta förslag på hur reglerna kan ändras.

Vad kommer du berätta om på föreläsningen?

– Jag kommer berätta mer om vilka bedömningar vi gjort och om vilka förslag vi har presenterat. Viktigt är dock att komma ihåg att det är just förslag på justeringar – ytterst är det upp till Riksdagen att besluta om våra förslag ska genomföras eller inte.

Våra förslag är bland annat att rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning. Vi bedömer att det minskar risken för att personer blir kvar i sjukpenningsystemet trots att det inte finns fler åtgärder att ta till för att dessa ska kunna få en förbättrad arbetsförmåga.

Vi föreslår vidare att förmånen förebyggande sjukpenning ska ersättas med en ny förmån kallad preventionsersättning. Denna ersättning ska omfatta fler typer av förebyggande insatser än dagens förmån. Syftet är att fler ska få förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning. Vi föreslår även att Försäkringskassan ska vara skyldig att inom 60 dagar i ett sjukfall ha klarlagt den försäkrades behov av rehabilitering.

Vi föreslår också att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt ramprogram med syfte att personer som får aktivitetsersättning ska få så goda möjligheter som möjligt att få eller återfå arbetsförmåga. Vi vill även göra det enklare att arbeta, studera eller ha bisysslor under tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Läs mer om föreläsningen i vårt kalendarium.