1. Hem
 2.  » 
 3. Föreningar
 4.  » Bli medlem

Bli medlem i FRG

Medlemskap i Funktionsrätt Göteborg är öppet för ideella föreningar som arbetar för personer med funktionsnedsättning i Göteborgsområdet.

Medlemsavgiften är 500 kr per år.

Om er förening är intresserad av att bli medlem – tveka inte att kontakta Funktionsrätt Göteborgs kansli så berättar vi mer.

Kriterier

För att bli medlem i Funktionsrätt Göteborg måste er förening:

 • ha en demokratisk uppbyggnad
 • arbeta för personer med funktionsnedsättning
 • ha mål som stämmer överens med Funktionsrätt Göteborgs stadgar och intressepolitiska program
 • vara representativ för den grupp av personer med funktionsnedsättning som den företräder
 • bygga på enskilda personers medlemskap och stå öppen för alla som ansluter sig till Funktionsrätts definition av funktionshinder
 • vara verksam i Göteborg

Medlemskap i Funktionsrätt Göteborg är också öppet för:

 • regional förening som saknar riksförbund, eller vars riksförbund inte är medlem i Funktionsrätt Sverige (förutsatt att föreningen uppfyller övriga villkor ovan)
 • förbund som är medlem i Funktionsrätt Sverige, har individuella medlemmar i Göteborg men saknar lokal förening i staden

Ansök om medlemskap

Ansökan om att bli medlem i Funktionsrätt Göteborg gör skriftligt på: Blankett för ansökan om medlemskap i Funktionsrätt Göteborg (PDF)

Bifoga:

 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Stadgar
 • Föreningens intressepolitiska program. Om ni inte har något sådant program, går det bra att bifoga föreningens verksamhetsplan i stället.

Årsmötet beslutar

Det är Funktionsrätt Göteborgs årsmöte som bestämmer om er ansökan om medlemskap ska godkännas.

Därför måste er ansökan skickas in senast två månader innan årsmötet, så att Funktionsrätt Göteborgs styrelse hinner bereda den i tid.

Årsmöte 2024 den 25 april

Funktionsrätt Göteborgs årsmöte år 2024 hålls den 25 april. Ansökan om medlemskap bör därför vara oss tillhanda senast den 25 februari.

Skicka ansökan till

Funktionsrätt Göteborg
Dalheimers hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg