1. Hem
 2.  » 
 3. Föreningar
 4.  » 
 5. För medlemmar
 6.  » Att vara medlem

Att vara medlem

Som medlem i Funktionsrätt Göteborg blir er förening en del av en större gemenskap. Tillsammans jobbar vi för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i Göteborg. 

Ert medlemskap i Funktionsrätt Göteborg innebär bland annat:

 • Rösträtt vid Funktionsrätt Göteborgs årsmöte och representantskapsmöten
 • Att ni kan nominera ledamöter till Funktionsrätt Göteborgs styrelse
 • Gemenskap med andra funktionsrättsföreningar
 • En starkare röst i påverkansarbetet gentemot Göteborgs Stad
 • Att ni kan delta i kostnadsfria studiecirklar och föreläsningar

Det här måste ni göra

Vårt mål är att ni ska uppleva det som enkelt och givande att vara medlemmar i Funktionsrätt Göteborg. Ni lägger själva ribban för ert engagemang!

Men för att Funktionsrätt Göteborg ska fungera som paraplyorganisation finns det några saker som ni som medlemmar måste göra varje år.

Tveka inte att höra av er till Funktionsrätt Göteborgs kansli om ni har frågor.

Betala medlemsavgift

Medlemsavgiften är 500 kr per år. Avgiften ska vara betald innan årsmötet för att ni ska kunna utnyttja er rösträtt. 

Fakturan skickas per post i början av året. 

Uppdatera uppgifter

För att vi ska kunna bedriva en bra verksamhet, ber vi er att hålla oss uppdaterade om vissa viktiga uppgifter från er förening: 

Kontaktuppgifter och medlemsantal

För att ni ska nås av information, kallelser och andra utskick, måste vi ha rätt kontaktuppgifter till er förening.

 • När ni har haft ert årsmöte ska ni uppdatera era kontaktuppgifter, och rapportera hur många medlemmar ni hade under föregående år.
 • Ni ska också uppdatera era kontaktuppgifter om det sker förändringar under året.

Ombud och ersättare till representantskapet

Inför varje nytt år ska ni meddela vilka personer ni har utsett till ombud och ersättare till Funktionsrätt Göteborgs representantskap.

Respektera varandra

Vår mångfald är vår styrka! När vi träffas på Funktionsrätt Göteborgs arrangemang är det viktigt att vi respekterar varandra och varandras olikheter. 

Läs gärna våra riktlinjer Tillgängliga möten. Som medlemsföreningar vill vi att ni respekterar dessa riktlinjer.

Det här är ni mycket välkomna att göra

Som medlem i Funktionsrätt Göteborg kan ni välja själva hur delaktiga ni vill vara i vårt arbete. Det finns flera olika sätt att engagera sig och alla är lika välkomna.

Engagera er!

Som medlemmar väljer ni helt själva hur mycket ni vill engagera er i Funktionsrätt Göteborg som organisation och i de övergripande funktionsrättsfrågor vi driver.

Några sätt att engagera sig i Funktionsrätt Göteborg är att:

 • delta aktivt på årsmöte och representantskapsmöten
 • lämna in motioner till årsmötet, och anmäla punkter till representantskapsmötenas dagordning
 • nominera personer från er förening till Funktionsrätt Göteborgs styrelse
 • ingå i arbetsgrupper kring särskilda frågor
 • sprida information och nätverka med andra föreningar genom Funktionsrätt Göteborgs kanaler
 • samverka kring gemensamma arrangemang, såsom Internationella funktionsrättsdagen
 • tipsa Funktionsrätt Göteborg om frågor vi borde bevaka eller aktiviteter vi borde genomföra

Delta i verksamheten

Som medlemmar kan ni delta i Funktionsrätt Göteborgs verksamhet genom att till exempel: 

 • Ingå i arbetsgrupper. Ibland bildar vi arbetsgrupper som jobbar tillsammans med specifika frågor, till exempel skola, bostad eller arbetsmarknad.
 • Delta i studiecirklar. Varje år arrangerar vi minst en studiecirkel för våra medlemsföreningar. Om ni har förslag på ämnen till framtida studiecirklar får ni gärna tipsa oss på info@funktionsrattgbg.se
 • Kom på föreläsningar. Vi arrangerar regelbundet föreläsningar om aktuella ämnen. Ofta hålls en föreläsning i samband med representantskapsmötet.
Prenumerera på, sprida och bidra till nyhetsbrevet

Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev kommer på mejlen ungefär en gång i månaden. I nyhetsbrevet skriver vi om vad som händer inom vår verksamhet och funktionshinderrörelsen i Göteborg.

Det är bra om ni prenumererar på nyhetsbrevet för att få uppdateringar om vad som är på gång. Sprid gärna nyhetsbrevet vidare till era medlemmar!

Vi tar gärna emot tips och förslag till nyhetsbrevet. Kontakta oss på info@funktionsrattgbg.se.

Annonsera i kalendariet

Har ni en utåtriktad aktivitet på gång? I vårt kalendarium lyfter vi aktiviteter som anordnas av oss på Funktionsrätt Göteborg och av våra medlemsföreningar.

Skicka in en beskrivning av arrangemanget till oss på info@funktionsrattgbg.se för att få med det i vårt kalendarium!