1. Hem
 2.  » 
 3. Föreningar
 4.  » 
 5. För medlemmar
 6.  » Representantskapsmöten

Representantskapsmöten

Funktionsrätt Göteborgs representantskapsmöten är vårt högsta beslutande organ mellan årsmötena. Representantskapsmöten hålls minst två gånger per år.

Mötena handlar oftast om aktuella funktionsrättsfrågor, som antingen lyfts av Funktionsrätt Göteborg eller någon av medlemsföreningarna. “Repskapen” är utmärkta tillfällen för medlemsföreningarna att träffas och diskutera gemensamma frågor!

Delta på mötena

Varje förening har en röst på representantskapsmötet. Ni kan delta med max fyra personer varje gång. 

Ordinarie ombud och ersättare

Inför varje nytt år ska ni utse ett ordinarie ombud och en ersättare till representantskapsmötena. Tänk på att det första mötet brukar vara i januari – utse era ombud i tid.

Det ordinarie ombudet har rösträtt på mötet. Rösträtten övergår till ersättaren om det ordinarie ombudet inte kan vara med. 

Personerna ni utser behöver inte vara förtroendevalda i er förening. Men för att kunna delta i “repskapens” diskussioner måste de ha förankring i er förening, och kännedom om er verksamhet och era medlemmar.

Anmäla punkter till dagordningen

Kallelse med dagordning skickas ut senast en vecka innan varje representantskapsmöte.

Alla föreningar kan anmäla punkter till dagordningen. Mejla till info@funktionsrattgbg.se. Skicka in er punkt senast två veckor innan mötet, så hinner vi planera mötets upplägg på ett bra sätt!

Punkter som passar att bra att lyfta på representantskapet är till exempel:

 • Förfrågan om samarbeten
 • Presentation av något särskilt i er verksamhet
 • Behov och problem som era medlemmar möter
 • Förslag på satsningar, projekt, inriktningar
 • Intressepolitiska frågor

Kom ihåg att ni själva måste presentera de punkter ni anmäler på mötet.

Hör av er till Funktionsrätt Göteborgs kansli om ni har frågor om att anmäla punkter till representantskapsmötenas dagordning.

Möten 2024

 • 22 februari
 • 24 oktober

Mötena hålls mellan kl. 18.00-20.00.

Meddela ombud

Kom ihåg att meddela Funktionsrätt Göteborg vilka personer ni har utsett som ordinarie ombud och ersättare.

Mejla info@funktionsrattgbg.se.