1. Hem
  2.  » 
  3. Nyhetsbrev: Reportage
  4.  » “Nya lösningar på gamla problem”

“Nya lösningar på gamla problem”

dec 14, 2023 | Nyhetsbrev: Reportage

Bild från panelsamtal med samtliga paneldeltagare på scen.

I samband med Internationella funktionsrättsdagen anordnade vi den 4 december konferensen ”Nya lösningar på gamla problem”. Konferensen bjöd på föreläsningar från Vägen ut!, Funkas projekt ”Alla kan texta!” och en föreläsning om FN:s funktionsrättskonvention av vår ombudsman Ida Hansson. Dagen avslutades med panelsamtal med politiker, där fokus främst låg på arbetsmarknadsfrågor.

Cirka 50 personer deltog på konferensen ”Nya lösningar på gamla problem” som anordnades av Funktionsrätt Göteborg den 4 december.

– Finns det nya lösningar på gamla problem? Det ska vi ta reda på idag, sa moderator Annika Lindström från Antidiskrimineringsbyrån Väst inledningsvis.

Efter en introduktion av Funktionsrätt Göteborgs ordförande Ulla Adolfsson och moderatorn Annika Lindström hölls tre olika föreläsningar.

Vägen ut!

Bild från Vägen ut!:s presentation.

Vägen ut! är Sveriges största franchisekedja av sociala företag. De säljer miljövänliga produkter och tjänster och skapar samtidigt arbetsmöjligheter åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Föreläsarna Gunilla Klingensjö och Linda Tolly betonade att deltagarna ska kunna sysselsätta sig 100 % av sin egen förmåga, något funktionshinderrörelsen har förespråkat i många år. För att orka en anställning på heltid kan arbetsgivare behöva ordna anpassningar.

Personer som har arbetstränat via Vägen ut! uppger att de har fått bättre psykisk hälsa, mer hopp och bättre självförtroende.

”Alla kan texta!”

Bild från Funkas presentation på storbildsskärm

Susanna Laurin från Funka föreläste om projektet ”Alla kan texta!”. Projektet drivs av Hörselskadades Riksförbund i samarbete med Funka och har som mål att få fler att texta mer. De vill öka förståelsen för behovet av textning och höja kvalitén på svensk autotextning.

– Vi behöver lära oss att använda och acceptera autotextning. Autotextning behöver inte vara perfekt, det viktigaste är att den finns, sa Susanna.

Över 90 % av deltagarna i projektet har kommit från offentlig sektor.

Funktionsrättskonventionen

Bild från föreläsning om funktionsrättskonventionen.

När SMO – Samordnat medicinskt omhändertagande tvingades ställa in sin föreläsning på grund av sjukdom hoppade Funktionsrätt Göteborgs ombudsman Ida Hansson in med en föreläsning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I mars 2024 ska Sverige granskas av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Funktionsrätt Sverige kommer publicera en skuggrapport.

Flexibilitet hos arbetsgivare

Efter presentationerna hölls ett panelsamtal med Gunilla Klingensjö från Vägen ut!, Funktionsrätt Göteborgs ordförande Ulla Adolfsson, Marie Brynolfsson (Vänsterpartiet och ordförande i GRF) och Peter Svanberg (Demokraterna och ledamot i GRF).

En fråga som lyftes handlade om flexibilitet hos arbetsgivare och hur man kan tänka kring det. Paneldeltagarna var överens om att arbetstagare behöver bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning och anpassa arbetsplatsen efter de behov som finns.

– Staden är mycket sämre än de privata på att anställa personer med funktionsnedsättning, konstaterade Marie Brynolfsson. Sen har vi gjort vissa insatser för att komma ett steg på vägen. För att kunna ta emot personer med funktionsnedsättning behövs i vissa fall handledare och det har vi börjat titta på. Arbetsmarknad och vuxenutbildning har börjat samarbeta med Passalen i en satsning som har lett till att flera hundra ungdomar som annars inte fått sommarjobba i team.

– Min erfarenhet är att man är dålig på att anställa personer med funktionsnedsättning och bättre på att rehabilitera personer som redan är anställda, sa Peter Svanberg.

– Gå på kompetens och personlighet! Sen får man börja jobba på anpassningar efter vars och ens förutsättningar, tipsade Gunilla Klingensjö om. Det är ganska vansinnigt att inte anställa personer med funktionsnedsättning för att öka mångfalden.

Rörelsens del i frågan

En fråga handlade om ifall det finns något rörelsen kan bli bättre på när det gäller arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning.

– Om vi ska lyckas med något är det samverkan mellan civilsamhället och kommunen som gäller, sa Marie Brynolfsson. Det finns många möjligheter genom exempelvis IOP.

– Vi kan bli bättre på att dela med oss av de olika perspektiven inom föreningarna och på det sättet bredda diskussionerna så att vi kan prata för fler och förstå varandras behov, sa Ulla Adolfsson. Man blir inte rik på aktivitetsersättning. Ju fler som får inkomst, desto färre kommer leva i fattigdom.

Gunilla Klingensjö fokuserade istället på stadens ansvar:

– Det är ofta slumpen som avgör vilka möjligheter individer får och där tror jag att staden och Arbvux har mycket att göra. Det ska finnas en tydlighet i vad som är bäst för varje person och det ska följa med i hela vägen mot ett arbete.

Begränsade möjligheter till deltidsanställning

Idag finns det mycket begränsade möjligheter att bli anställd på deltid inom staden, vilket exkluderar många människor som inte har möjlighet att jobba på heltid. Annika frågade politikerna hur de ställde sig till detta.

– Det togs ett beslut för några år sedan att alla som ska bli fast anställda i staden ska bli anställda på heltid, därefter ska man kunna gå ner i tjänst om man vill det. Men jag kan förstå att det upplevs som problematiskt, sa Marie Brynolfsson.

– Jag har förstått att man kan bli runtflyttad på många olika ställen då det inte finns utrymme för en heltidstjänst på samma ställe. I grund och botten är det dock helt rätt att man erbjuder heltidstjänsten, så länge man gör klart att man kan få jobba på flera olika ställen, sa Peter Svanberg.

Ulla Adolfsson delade dock inte samma uppfattning som politikerna:

– Man söker inte en heltidstjänst om man bara kan jobba på deltid. På så sätt exkluderar det vissa från arbetsmarknaden.

Viktigaste politiska frågan

Avslutningsvis frågade Annika Lindström vilken politisk fråga som är viktigast att arbeta med framöver för att uppfylla Göteborgs Stads program för full delaktighet.

– Det som är allra viktigast är att programmet ska genomsyra alla förvaltningar i staden, sa Ulla Adolfsson.

Politikerna höll med om vikten av att programmet och tillgänglighet ska genomsyra stadens arbete på alla plan.

– Vi har bytt innehållstitel i vår budget jämfört med förra året. Innan stod det ”funktionsstöd”, nu står det ”funktionsrätt” och det ska genomsyra alla nämnder och styrelsers arbete, sa Marie Brynolfsson.

Lärdomar från dagen

Ulla sammanfattade lärdomarna från dagen:

– Jag tar med mig det Annika tog upp om att beslutsfattare och rörelsen sitter i samma rum och hur viktigt det är för att vi ska nå framåt. Vägen ut! visade att det finns möjligheter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och att man kan göra anpassningar efter behov. Vi behöver göra mer när det kommer till textning och man måste börja någonstans, som Susanna sa. Det är väldigt positivt att den offentliga sektorn har varit delaktiga i Funkas projekt. Och så föreläsningen om funktionsrättskonventionen, den kan man höra om hur många gånger som helst för man får in nya perspektiv varje gång man hör det.

Bild från konferensen där deltagarna har blicken på scenen.