Bild från panelsamtal med samtliga paneldeltagare på scen.