Bild från årsmötet där man ser deltagarna utspridda vid olika bord i salen