Funktionsrätt Göteborgs logga ”Funktionsrätt Göteborg” står skrivet på två rader. Texten är svart och vänsterjusterad. Ordet ”Funktionsrätt” står på den övre raden, ”Göteborg” på den undre. På logotypens högra sida omsluts ordet ”rätt” i ”Funktionsrätt” av en röd ring. Ordet ”Göteborg” är skrivet i ungefär hälften så stora bokstäver som ordet ”Funktionsrätt”.

Funktionsrätt Göteborgs logga
”Funktionsrätt Göteborg” står skrivet på två rader. Texten är svart och vänsterjusterad. Ordet ”Funktionsrätt” står på den övre raden, ”Göteborg” på den undre. På logotypens högra sida omsluts ordet ”rätt” i ”Funktionsrätt” av en röd ring. Ordet ”Göteborg” är skrivet i ungefär hälften så stora bokstäver som ordet ”Funktionsrätt”.