Beskrivning av Funktionsrätt Göteborg – Individstöds logga ”Funktionsrätt Göteborg – Individstöd” står skrivet på två rader. Texten är svart och vänsterjusterad. Ordet ”Funktionsrätt” står på den övre raden, ”Göteborg – Individstöd” på den undre. På logotypens högra sida omsluts ordet ”rätt” i ”Funktionsrätt” av en röd ring. Orden ”Göteborg – Individstöd” är skrivna i ungefär en tredjedel så stora bokstäver som ordet ”Funktionsrätt”. I logotypen har tankstrecket mellan Göteborg och Individstöd ersatts av en röd punkt.

Beskrivning av Funktionsrätt Göteborg – Individstöds logga
”Funktionsrätt Göteborg – Individstöd” står skrivet på två rader. Texten är svart och vänsterjusterad. Ordet ”Funktionsrätt” står på den övre raden, ”Göteborg – Individstöd” på den undre. På logotypens högra sida omsluts ordet ”rätt” i ”Funktionsrätt” av en röd ring. Orden ”Göteborg – Individstöd” är skrivna i ungefär en tredjedel så stora bokstäver som ordet ”Funktionsrätt”. I logotypen har tankstrecket mellan Göteborg och Individstöd ersatts av en röd punkt.